ECONOMIC ANALYSIS OF HIRING FORMS DEDICATED TO MANAGERIAL POSITIONS IN POLAND

Jacek Lewkowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2015.013

Abstract


This paper deals with the economic analysis of hiring forms dedicated to managerial positions. Theoretical frames for corporate governance are based on agency theory. Crucial problems considered within agency theory are: information asymmetry, conflict of interests and supervision (monitoring) of management. Presented analysis covers also remuneration forms and manager’s participation in ownership. Theoretical underpinnings of this research supports the analysis of managers hiring methods available in Poland (managerial contracts and employment contracts) in order to point out the solution, which reduces agency costs to the greatest extent.

Keywords


agency theory; information asymmetry; conflict of interest; supervision; employment contract; law and economics

Full Text:

PDF

References


Armour J., Hansmann H., Kraakman R., Agency Problems, Legal Strategies, and En-forcement, Harvard Law and Economics Research Paper, No. 644/2009.

Berle A., Means G., The Modern Corporation and Private Property, Macmillan, New York 1932.

Garbade K.D., Silber W.L., Best Execution in Securities Markets: An Application of Signaling and Agency Theory, „The Journal of Finance”, Vol. 37, No. 2/1982, http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6261.1982.tb03570.x.

Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002.

Gujski W., Kontrakty menedżerskie. Umowy cywilnoprawne o świadczenie pracy z wzorami, LexisNexis, Warszawa 2008.

Jensen M.C., Meckling W.H., Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, „Journal of Financial Economics”, Vol. 3, No. 4/1976, http://dx.doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x.

Jensen M.C., Smith C.W., Stockholder, Manager, and Creditor Interests: Applications of Agency Theory, [in:] M.C. Jensen, Theory of the Firm: Governance, Residual Claims, and Organizational Forms, Harvard University Press, Cambridge 2000, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.173461.

Landstrom H., Agency Theory and Its Application to Small Firms: Evidence form the Swedish Venture Capital Market, „The Journal of Entrepreneurial Finance”, Vol. 2, No. 3/1993.

Marris R., The Economic Theory of Managerial Capitalism, Macmillan, London 1964.

Mesjasz C., Kontrakty i relacje przedstawicielstwa w nadzorze nad przedsiębiorstwem, „Organizacja i Kierowanie”, No. 4/1998.

Rakowska-Boroń I., Kto może dyktować warunki i zawrzeć kontrakt zamiast umowy o pracę, „Gazeta Prawna”, No. 26/2008.

Ross S.A., The Economic Theory of Agency: The Principal’s Problem, „American Eco-nomic Review”, Vol. 63, No. 2/1973.

Sadlik R., Kiedy umowa o pracę a kiedy kontrakt menedżerski?, „Gazeta Prawna”, No. 81/2006.

Samuelson W.F., Marks S.G., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998.

Shapiro S., Agency Theory, „Annual Review of Sociology”, Vol. 31/2005, http://dx.doi.org/10.1146/annurev.soc.31.041304.122159.

Urbanek P., Nadzór korporacyjny a wynagrodzenia menedżerów, Wydawnictwo Uni-wersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych (Business Organiza-tions Code, September 15, 2000), Dz.U., No. 94, item 1037.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Civil Code, April 23, 1964), Dz.U., No. 16, item 93.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Labor Code, June 26, 1974), Dz.U., No. 21, item 94.

Walking R.A., Long M.S., Agency theory, managerial welfare and takeover bid re-sistance, „Rand Journal of Economics”, Vol. 15, No. 1/1984, http://dx.doi.org/10.2307/3003669.

Williamson O.E., The Economics of Discretionary Behavior: Managerial Objectives in a Theory of the Firm, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1964.

Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Lexi-sNexis, Warszawa 2001.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism