THE USE OF THE BRAND TO BUILD A COMPETITIVE ADVANTAGE OF CONTEMPORARY COMPANIES

Mirosław Bochenek, Joanna Pomaskow

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2014.021

Abstract


        The aim of the article was to draw attention to the significance of one of the forms of non-price competition, which is creation of a strong brand. As the modern buyer pays more attention to branded products, the building and strengthening of global brands has become a primary objective of the companies that are in this respect almost forced to change their management style, striving for success in the international arena. Procter & Gamble is aware of the fact that the brand has begun to gain importance in the competition on a global scale. The global brand has now become a guarantor of successful development of modern enterprises, and therefore it seems necessary to present solutions directly aimed at creating strong brands, which often require huge amounts of money on promotion and advertising.


Keywords


competition; brand; globalization

Full Text:

PDF

References


Altkorn J., Determinanty globalizacji marek, „Marketing i Rynek”, No. 4/1997.

Bartosik M., Marka na rynkach zagranicznych, „Marketing w Praktyce”, No. 7/2001.

Dobosz A., Pokochać markę z lojalnością, „Marketing w Praktyce”, No. 7/2007.

Domański T., Globalization of brands – new challenges for marketing, [in:] Ďad’o J., Wiktor J.W. (ed.), Marketing and globalization. Papers of the third international marketing symposium, Cracow University of Economics – Matej Bel University, Cracow-Banskà Bystrica 2000.

Ekonomia.rp.pl, Polacy kupują coraz więcej przez Internet, http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/995347.html (05.05.2013).

Forbes.com., http://www.forbes.com/companies/procter-gamble (01.05.2013).

Gwiazda A., Globalna strategia produktu, „Marketing i Rynek”, No. 1/1998.

Jog V., Suszyński C., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, CIM, Warszawa 1994.

Kieżel M., Wizerunek marki i jego znaczenie, „Marketing i Rynek”, No. 6/1999.

Kłosiewicz U., Marki handlowe w Polsce, „Marketing i Rynek”, No. 6/2000.

Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg, Warszawa 1999.

Leitch S., Richardson N., Pajęczyna marek, „Marketing i Rynek”, No. 9/2004.

Low G.S., Fullerton R.A., Brands, Brand Management, and the Brand Manager System: A Critical-Historical Evaluation, „Journal of Marketing Management”, Vol. 31, No. 2/1994, http://dx.doi.org/10.2307/3152192.

Marketing.org.pl, Facebook narzędziem marketingowym P&G, http://marketing.org.pl/index.php/go=2/act=9/w=1/aid=m4b980914bdb47 (06.05.2013).

Moore C.M., Fernie J., Burt S., Marki handlowe bez granic, „Marketing i Rynek”, No. 1/2001.

Pawlak-Kołodziejska K., Komunikacja marketingowa, [in:] Andruszkiewicz K. (ed.), Marketing. Podręcznik akademicki, TNOiK, Toruń 2011.

Pg.com, Poznaj globalną historię P&G, http://www.pg.com/pl_PL/firma/historia_globalna.shtml (01.05.2013).

Proto.pl, Dyrektor generalny P&G: interakcja z konsumentem musi być kreatywna i oparta na wartości, http://www.proto.pl/archiwum/info?itemId=122870&rob=Dyrektor_generalny_P_G:_interakcja_z_konsumentem_musi_byc_kreatywna_i_oparta_na_wartosci (05.05.2013).

Sala J., Marka i produkty markowe, „Marketing i Rynek”, No. 2/1995.

Segal-Horn S., Firmy globalne – bohaterowie czy czarne charaktery?, „Marketing i Rynek”, No. 11/2002.

Stanek A., Gwiazda w reklamie? To się opłaca, http://www.biztok.pl/Gwiazda-w-reklamie-To-sie-oplaca-s7159/foto_11 (05.05.2013).

Staniszewski M., Zasobność marki, „Marketing w Praktyce”, No. 6/2009.

Szopa-Milde R., Autentyczność, głupcze!, „Marketing w Praktyce”, No. 6/2009.

Szymczak J., Urbaniak M., Marka jako element jakości postrzeganej przez nabywców instytucjonalnych, [in:] Skrzypek E (ed.), Wpływ zasobów niematerialnych na war-tość firmy, Vol. 2, UMCS, Lublin 2003.

Tkaczyk P., Zakamarki marki, HELION, Gliwice 2011.

Urbanek G., Zarządzanie marką w warunkach globalizacji, „Marketing i Rynek”, No. 10/2002.

Urbanek G., Zarządzanie marką, PWE, Warszawa 2002.

Wheeler A., Kreowanie marki, PWN, Warszawa 2010.

Witek-Hajduk M.K., Zrządzanie silną marką, Oficyna a Wolters Kluwer business, War-szawa 2011.

Ziółkowski T., Marketing XXI w.: od konsumenta do społeczności, [in:] Jankowski W. (ed.), Strategie marek 2010, „Harvard Business Review Polska” 2010.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism