THE IMPLEMENTATION OF A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN A BUILDING OF A COMPETITIVE ADVANTAGE BY MEDICAL ENTITIES

Aleksandra Czerw, Urszula Religioni

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2013.023

Abstract


The growing requirements of patients in relation to the quality of health services, as well as the existing competition in the health services market, force medical entities to constant process improvement. For this purpose, medical institutions appoint professionals responsible for the planning and development of quality policy strategy, which aims at maintenance or obtainment of the current market standards.

The aim of this article is to show the role of the quality management system in the functioning of medical entities. For that purpose, the authors characterized the ISO standard, which is the basis for the creation of quality management systems, presented the stages of  the quality management implementation, and pointed out the benefits associated with the introduction of the quality management idea in medical entities.


Keywords


quality management, quality of medical services, quality management system

Full Text:

PDF (Polish)

References


Czerw A., Religioni U., Olejniczak D., Metody pomiaru oraz oceny jakości świadczonych usług w podmiotach leczniczych, „Problemy higieny i epidemiologii 2012”, 93(2).

Hermandez S. R., Kaluzny A. D., Innowacje i zmiany organizacyjne [w:] Shortell S. M., Kaluzny A. D. (red.) Podstawy zarządzania opieką zdrowotną, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków 2001.

Kaczmarska K., Wymagania normy PN-EN ISO 9001: 2009, http://www.centrum.jakosci.pl/normy-serii-iso-9000,wymagania-normy-iso-9001-2008.html, (20.02.2013).

Krawczyk R., Audit Systemu Zarządzania Jakością – pojęcia i definicje, http://www.centrum.jakosci.pl/audit-systemow-zarzadzania,pojecia-i-definicje.html, (21.02.2013).

Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M., Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka, Wydawnictwo CeDeWu, Wydanie I, Warszawa 2003.

Sokołowicz W., Srzednicki A., ISO. System zarządzania jakością oraz inne systemy oparte na normach, Wydawnictwo C.H. Beck, Wydanie III, Warszawa 2006.

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji, Dz.U. Nr 169, Poz. 1386, art. 2 pkt 1.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism