The functioning the global stock exchanges in the face of the global financial recession

Elżbieta Gruszczyńska-Brożbar

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2009.004

Abstract


After a stock market boom period between 2003 and 2007, falls caused by a world-wide pecuniary recession occurred on global markets. This article outlines the issue of the influence of the described crisis on the functioning of the oldest and biggest stock exchanges. Analytical attention was drawn to the changes of the basic activity indicators of stock exchanges in New York, London, Tokyo and Frankfurt on Main. The empirical data analysis made it possible to define the dynamics and dispersion of the changes.


Keywords


recession; financial markets; financial crisis; stock exchanges

Full Text:

PDF (Polish)

References


Diba B. T., Grossman H. I., The theory of rational bubbles in stock prices, The Economic Journal, September 1988

Gruszczyńska-Brożbar E., Analizy giełdowe, MD, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2009

Gruszczyńska-Brożbar E., Funkcjonowanie GPW w Warszawie, MD, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2007

Gruszczyńska-Brozbar E, Giełdowa alokacja kapitałów pieniężnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002

Haugen R. A, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa 1996

Lee T., Ekonomia dla inwestorów giełdowych, WIG PRESS, Warszawa 2000

Lucas R. E., Expectation and the Neutralisty of Money, Journal of Economic Theory, April 1972

Mishkin F. S., Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, PWN, Warszawa 2002

Muth J. F., Rational Expectation and the Theory of Price Movements, Econometrica 1961, No 29

Plummer T., Psychologia rynków finansowych, WIG PRESS, Warszawa 1995

Reilly F. K., Brown K. C., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, PWE, Warszawa 2001

Reinhart C. M., Rogoff K. S., Is the 2007 U.S. Sub-Prime Financial Crisis So Different? An International Historical Comparison, w: www.economics.harvard.edu.

Sargent T., Rational Expectations and the Reconstruction of macroeconomics, w: P. J. Miller (red), The Rational Expectations Revolution: Readings from the Front Line, Cambridge 1996

Shiller R. J., The Subprime Solution: How Today, s Global Financial Crisis Happened, and What to Do about It, w: http://press.princeton.edu/

Sławiński A., Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006

Taylor J. B., The Financial Crisis and The Policy Responses: An Empirical Analysis of What Went Wrong, w: www,stanford.edu

Vintcent Ch., Spekulacja i inwestowanie długoterminowe, LIBER, Warszawa 2000

www.nyse.com.

www.world-exchanges.org.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism