LEGAL CHANGES ON THE PUBLIC MARKET AND THEIR POSSIBLE INFLUENCE ON THE STOCK-EXCHANGE MARKET DEVELOPMENT

Urszula Ziarko-Siwek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2007.018

Abstract


Last year the Polish public capital market was characterised by lots of changes. These changes were connected specially with the fast development of the Polish stock market and of course with changes in the Polish law. This was mostly a result of adopting to EU requirements. The main goal of this paper is to present reasons that will cause further development of the Polish capital market in the future.

Keywords


capital market; stock exchange; legal regulations; public market

Full Text:

PDF (Polish)

References


Muciński E., Czeski olbrzym na GPW, Rzeczpospolita 24.10.2006.

Nowe regulacje rynku kapitałowego - najważniejsze zmiany i ich konsekwencje dla uczestników rynku, KPWiG 2005 r.

Polski Rynek Kapitałowy 1991-2006, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Warszawa, wrzesień 2006.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism