INFORMAL ECONOMY AS AN EXPRESSION OF THE STATE FAILURE

Agata Kubiczek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2010.025

Abstract


The article deals with the phenomenon of second economy, underground or subterranean economy, unofficial economy, unrecorded economy, informal economy, cash economy etc., which has been assessed here as a function of a given mix of economic policies. This key concept is first defined, then analysed. The analysis contains quantitative date illustrating the scale of underground economy in Poland. Having catalogued the principal reasons for prevalence of informal economy. The analysis formulates policy orientated conclusions relating to specific areas where reform need be.


Full Text:

PDF (Polish)

References


Bochenek M, Szara strefa [w:] B. Polszakiewicz (red), Problemy gospodarki rynkowej w Polsce, UMK, Toruń 2004.

Chorążykiewicz G, Szara strefa, „Życie Gospodarcze” 1993.

Dzierżawski K, Krótki kurs ekonomii praktycznej, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Warszawa 2006.

Grabowski M, Nielegalne zatrudnienie w MSP w Polsce, [w:] Pracodawcy- pracobiorcy w sektorze prywatnym, PARP, Warszawa 1997 .

Informacja o funkcjonowaniu „szarej strefy” w polskiej gospodarce i przeciwdziałanie jej przez służby skarbowe, www.mf.gov.pl (13.09.2009).

Karwińska A, Surdeja A (red), Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004.

Kloc K, Szara strefa w Polsce w okresie transformacji, CAS-E, Warszawa 1998.

Kubiczek A, Czy szara strefa w Polsce musi być tak rozległa? [w:] B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red), Własność i kontrola w teorii i praktyce UMK, Toruń 2008.

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2009, GUS, Warszawa 2009.

Praca nierejestrowana w Polsce w 2004 r., GUS, Warszawa 2005.

Smerda M. (red) Szara strefa w okresie transformacji ustrojowej gospodarki polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1996.

Szara strefa gospodarki (wybrane problemy), z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, GUS ZBS-E, Warszawa 1995, z. 223.

Szara gospodarka w Polsce – rozmiary, przyczyny, konsekwencje, Studia i Prace, Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, z.233, GUS, Warszawa 1996.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism