NBP TOWARDS CRISIS ON FINANCIAL MARKETS

Wiesława Przybylska-Kapuścińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2010.017

Abstract


The article synthetically presents economic situation in Poland as well as in the whole word during the crisis from 2007 to 2009. It also describes the condition of Polish banking sector and points its main problems, which accompany the occurence of credit crunch. The paper shows changes in Central Banks` actions during actual crisis. Then it presents and judges actions taken up by NBP from the beginning of the crisis ( October 2008) till today.


Full Text:

PDF (Polish)

References


Informacja o sytuacji banków po pierwszym półroczu 2009 r., Urząd KNF, Warszawa 2009.

Pruski J., Działalność antykryzysowa banków centralny w dobie globalnego kryzysu finansowego, [w]: Działalność antykryzysowa banków centralnych, Zeszyty BRE Bank-CASE, 2009 nr 101.

Morawiecki M., Działalność antykryzysowa banków centralnych a reakcje banków komercyjnych, [w]: Działalność antykryzysowa banków centralnych, Zeszyty BRE Bank-CASE, 2009 nr 101.

Reluga M, Gronicki M., Podczas kryzysu liczy się szybkość reakcji, Rzeczpospolita z dnia 7.01.2009 r.

Potrzebne wzmocnienie – nbpowski dokument internetowy z dnia 13.VIII.2009 r.

Raport o stabilności systemu finansowego – czerwiec 2009, NBP, Warszawa czerwiec 2009.

Raport o sytuacji banków w 2008 roku, Urząd KNF, Warszawa 2009.

S. Skrzypek, Walczymy samotnie liczymy na wsparcie, Forbes 2009 nr 9.

Spotkanie NBP z przedstawicielami banków – nbpnews, dokument internetowy z dnia 15 września 2009 r.

Polityka monetarna – nbpnews, dokument internetowy z dnia 1 października 2009 r.

Wprowadzenie, w: Działalność antykryzysowa banków centralnych, Zeszyty BRE Bank-CASE, 2009 nr 101.

Założenia polityki pieniężnej na rok 2010, NBP, Warszawa 2009.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism