PUBLIC REGULATIONS IN THE AGE OF ECONOMIC CRISIS

Marcin Brol

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2010.015

Abstract


The aim of this paper is to present and evaluate public regulations proposed by the American, German and Polish government during the economic crisis. Some of the regulations relates to financial, energy and labour market. Most of them are introduced for short term, but some of them will probably last for many years. This paper also discuss efficiency of proposed regulations.


Full Text:

PDF (Polish)

References


Aldridge A., Rynek, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006.

American Recovery and Reinvestment Act of 2009, United States Government Printing Office, Washington, 6.01.2009.

Bennhold K., German Stimulus Plan Includes Tax Breaks on Cars, The New York Times, 5.11.2008.

Cohen D., Kłopoty dobrobytu, Znak, Kraków 1998

Dempsey J., Germany Is Planning a Bigger Stimulus Package, The New York Times, 12.01.2009.

Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.

Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną. Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 1992

Plan stabilności i rozwoju – wzmocnienie gospodarki Polski wobec światowego kryzysu finansowego. Ministerstwo Finansów, Warszawa 2008.

Savas E.S., Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992

Stigler G.J., Friedland C., What Can Regulators Regulate? The Case of Electricity, W: Journal of Law and Economics, 1962, Vol 1-16.

Stigler G.J., The Theory of Economic Regulation, W: The Bell Journal of Economics and Management Science, 1971, Vol 2, No 1.

Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004

Szablewski A., Teoretyczne przesłanki deregulacji gałęzi infrastrukturalnych, W: Studia i materiały. Zesz. 40. Współczesna teoria ekonomii. Główne nurty i problemy. Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych, Warszawa 1991, str.51.

Toffler A. H., Budowa nowej cywilizacji, Wydawnictwo Zysk i s-ka, Poznań 1996.

Ustawa z dnia 1 lipca 2009 roku o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, Dz. U. 2009 nr 125 poz. 1035.

Welfe W., Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa 2007.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism