MARKET VERSUS GOVERNMENT IN THE LIGHT OF THE DISCUSSION ABOUT PATH DEPENDENCE

Joanna Dzionek-Kozłowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2010.006

Abstract


In the 1980s Brian Arthur and Paul David proposed methods which made possible to grasp the phenomenon of path dependency on the ground of economic theory. Their proposal opened still ongoing discussion on that phenomenon as well as on the concepts presented by mentioned scholars. One of the most interesting and frequently commented questions is the problem of the consequences of path dependency for the market. Arthur and David led the attention of economists on the marginalized or even unrealized possibility of dissemination of worse, less effective solutions (technologies) in free market economy. The classical example of such a situation is common use of the  QWERTY keyboard. The existence of such cases was seen as a failure of the market, so that concept made a challenge for the economists and the politicians being supporters of market economy.

An initial aim of the article is to specify when path dependency leads to undermining the efficiency of the market. An analysis and assessment of the arguments used by the participants of the discussion about Arthur’s and David’s idea seems to be the natural point of departure. The possibility of lowering the effectiveness of the market allocation mechanism leads towards consideration of reduction of negative consequences of path dependency by government. In such cases the role of the state seems limited, firstly because of the nature of the phenomenon (difficulties with prediction of far-reaching effects of certain solution), and secondly because of the high costs of the system created for monitoring of technological development.


Full Text:

PDF (Polish)

References


Arthur B., Competing Technologies, Increasing Returns, and Lock-In by Historical Small Events, „Economic Journal” 1989, nr 1, s. 116-131 [artykuły ten ukazał się w nieco zmienionej wersji w zbiorze: Increasing Returns and Path-Dependence in Economy, University of Michigan Press, Michigan 1994, s. 1-32].

Arthur B., Positive Feedbacks in the Economy, „Scientific American” 1990, vol. 262, nr 2, s. 92-99 [artykuły ten ukazał się w nieco zmienionej wersji w zbiorze: Increasing Returns…, ed. cit., s. 1-32].

Arthur B., Self-reinforcing Mechanism in Economics, [w:] Increasing Returns…, ed. cit., s. 111-132.

Bąk M., Europa Środkowa i Wschodnia wobec wyzwania transformacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.

Bałtowski M., Miszewski M., Transformacja gospodarcza w Polsce, WN PWN, Warszawa 2006.

David P., At last, a remedy for chronic QWERTY-skepiticism!, Working Paper nr 99-025, Stanford University, 1999, http://www-siepr.stanford.edu/workp/swp99025.html.

David P., Clio and the Economics of QWERTY, „American Economic Review” 1985, vol. 75, nr 2, s. 332-337.

David P., Path dependence and the quest for historical economics: one more chorus of the ballad of QWERTY, University of Oxford Discussion Papers in Economics and Social History, Nov. 1997, http://www.nuffield.ox.ac.uk/economics/history/paper20/david3.pdf.

David P., Path dependence, its critics and the quest for ‘historical economics’, Working Paper, All Souls College, Oxford University,

David P., Path dependence: a fundamental concept for historical social science, „Cliometrica” 2007, vol. 1, nr 2, s. 91-114.

David P., Thomas M., Introduction. Thinking Historically about Challenging Economic Issues [w:] The Economic Future in Historical Perspective, red. P. David, M. Thomas, Oxford University Press, Oxford 2003, s. 1-27.

Demsetz H., Information and efficiency: Another viewpoint, „Journal of Law and Economics” 1973, vol. 10, s. 1-22.

Dzionek-Kozłowska J., Koncepcja path dependence, czyli trajektorie rozwojowe w życiu gospodarczym, [w:] Instytucje i transformacja, red. J. Godłów-Legiędź, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 33-62.

Gartland M.P., Interdisciplinary views of sub-optimal outcomes: Path dependence in social and management sciences, „Journal of Socio-Economics” 2005, vol. 34, s. 686-702.

Godłów-Legiędź J., Nowa ekonomia instytucjonalna i rozwój regionalny, [w:] Rozwój regionalny – konsekwencje integracji, red. A.F. Bocian, Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok 2005.

Gwosdz K., Pozytywne i negatywne ścieżki (virtues and vicious paths) – próba zastosowania teorii zależności od ścieżki (path dependency) do wybranych miast konurbacji górnośląskiej, [w:] Wymiar i współczesne interpretacje regionu, red. I. Sagan, M. Czepczyński, Gdańsk-Poznań, s. 227-238.

http://www-econ.stanford.edu/faculty/workp/swp00011.html [artykuł ukazał się drukiem w: Evolution and Path Dependence in Economic Ideas: Past and Present, red. P. Garrouste, S. Ioannides, Edward Elgar, Cheltenham 2001, oraz w: The Evolution of Economic Institutions: A Critical Reader, red. G.M. Hodgson, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton 2007, s. 120-142].

Joscelyne A., About Keybords, „Multilingual Computing and Technology” 2005, vol. 16, nr 5, s. 9.

Konieczka R. J., The Dvorak difference, „Secretary” 1996, vol. 56, nr 2, s. 4.

Kowalski R., Efekty sieciowe a błędy rynku, „Zeszyty naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” 2005, nr 3, s. 121-125.

Krugman P., Peddling prosperity, W.W. Norton, New York 1994.

Kwaśnicki W., Skanalizowane ścieżki rozwoju przemysłu, [w:] Symulacja Systemów Gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003, s. 93-120.

Liebowitz S.J., Margolis S.E., Path Dependence, [w:] The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law, Macmillan, London 1998.

Liebowitz S.J., Margolis S.E., Path Dependence, Lock-In, and History, „Journal of Law, Economics and Organization” 1995, vol. 11, nr 1, s. 205-226.

Liebowitz S.J., Margolis S.E., Policy and Path Dependence. From QWERTY to Windows 95, „Regulation” 1995, vol. 18, nr 3, s. 33-41.

Liebowitz S.J., Margolis S.E., The Fable of the Keys, „Journal of Law and Economics” 1990, vol. XXXIII, s. 1-26.

Liebowitz S.J., Margolis S.E., Winners, Losers & Microsoft. Competition and Antitrust in High Technology, The Independent Institute, Oakland 2003.

Margolis S., Path dependence and public policy: lessons from economics, [w:] The Evolution of Path Dependence, red. L. Magnusson, J. Ottoson, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, 2009, s. 166-190.

Maślak E., Paradygmat ekonomii ewolucyjnej, „Gospodarka Narodowa” 2000, nr 1-2, s. 2-16.

Puffert D.J. , Path Dependence in Spatial Networks: The Standardization of the Railway Track Gauge, „Explorations in Economic History” 2002, s. 282-314.

Puffert D.J. , Path Dependence, Network Form and Technological Change, [w:] W. Sundstrom, T. Guinnane (red.), History Matters: Essays on Economic Growth, Technology and Demographic Change, W. Whatley, Stanford University Press, Stanford 2004, s. 63-95.

Staniszkis J., Postkomunizm. Próba opisu, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005.

Williamson O.E., Contested exchange versus the governance of contractual relations, „Journal of Economic Perspectives” 1993, vol. 7, s. 103-108.

Williamson O.E., Transaction cost economics and organization theory, „Industrial and Corporate Change”, vol. 2, nr 1, s. 107-156.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism