CURRENT PROBLEMS OF NORTH AFRICAN COUNTRIES AS REGARDS TO PUBLIC SECTOR PERFORMANCE

Marcin Brol

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2011.005

Abstract


The aim of this paper is to present north African public sector. In this paper author is also pointing out factors that has led to revolution in 2011. Analysis is based on factors such as: corruption, nepotism and economic inefficiency. The main thesis of this study is that weak public sector is responsible for social disorder. Improvement of this sector is only possible as a result of democratization.


Full Text:

PDF (Polish)

References


Aggad, F., The Arab Maghreb Union: Will the Haemorrhage Lead to Demise?, African Insight, April 6, 2004.

Armstrong K., Krótka historia islamu, Wydawnictwo dolnośląskie, Wrocław 2004.

Brol M., Źródła zachowań korupcyjnych w państwach rozwiniętych i rozwijających się – próba porównania, w: Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej, CeDeWu, Warszawa 2008.

Brol M. (red.), Zarys ekonomii sektora publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

Corruption Perception Index 2010, Transparency International, Berlin 2010.

Country Analysis Briefs - Libya, U.S. Energy Information Administration, Washington, February 2011.

Hankiss E., Pułapki społeczne, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986

Kornai J., Wzrost, niedobór, efektywność, PWN, Warszawa 1986.

Long D.E., Reich B., Gasiorowski M., The Government and Politics of the Middle East and North Africa, Westview Press, New York 2010.

Nowakowski K., Korupcja a instytucje w gospodarce, w: Ład instytucjonalny w gospodarce, t. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006.

Sasnal P., Wiek przebudzenia, Tygodnik Polityka, nr 7(2794), 12 lutego 2011.

Statistical Yearbook (Fifty-third issue), United Nations Statistics Division, Statistical Dissemination Section, New York 2010.

Stefanicki R., Last minute prezydenta Ben Alego, Gazeta Wyborcza 24.01.2011.

Winiecki J., Jaśminowo - internetowa, Tygodnik Polityka, nr 4(2791), 22 stycznia 2011.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism