Editorial Team

Editors in Chief

  1. Dr hab. Prof. UMK Barbara Polszakiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Ekonomii, Poland
  2. Dr hab. Prof. UMK Jerzy Boehlke, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Ekonomii, Poland

Deputy Editor in Chief

  1. dr Ilona Pietryka, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland

Statistical Editor

  1. Prof. UMK dr hab. Mariola Piłatowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Poland

Subject Editors

  1. Prof. Ryszard Barczyk, Poznan University of Economics, Poland
  2. Prof. Marian Gorynia, Poznan University of Economics, Poland
  3. Prof. Ewa Okoń-Horodyńska, Jagiellonian University, Poland
  4. Prof. Marek Ratajczak, Poznan University of Economics, Poland


Partnerzy platformy czasopism