No 4 (2013)

Spis treści

ARTYKUŁY

Urszula Oettingen
PDF
9-28
Ирина Никулина
29-42
Маргарита Потупчик
43-52
Руслана Давидюк
53-70
Алексей Чевардин
71-80
Simonas Strelcovas
81-90
Aleksander Rezmer
91-102
Magdalena Frączek
PDF
103-120

DOKUMENTY I MATERIAŁY

Małgorzata Gmurczyk-Wrońska
PDF
121-140
Jarosław Centek
PDF
141-148

DYSKUSJA I POLEMIKA

Mirosław Jastrzębski
PDF
149-158

RECENZJE I OMÓWIENIA

„Cytadela” – nowy ukraiński periodyk poświęcony historii wojskowej. Omówienie tomów od 1 do 4 za lata 2009–2010
Aleksander Smoliński
PDF
149-158
Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 r.
Maciej Krotofil
PDF
173-180

SPRAWOZDANIA

Wielowiekowe bogactwo polsko-rumuńskich związków historycznych i kulturowych – XV Dni Polskie w Suczawie – 5–6 września 2013 r.
Piotr Gołdyn
PDF
185-190
Konferencja naukowa „Organizacja Todt i praca przymusowa w czasie II wojny światowej” (Organisation Todt og tvangsarbeid under okkupasjonen) w Narviku (Norwegia)
Emilia Denkiewicz- Szczepaniak
PDF
191-194


Partnerzy platformy czasopism