No 7 (2016)

##issue.fullIssue##

##issue.viewIssueDescription## PDF

Spis treści

ARTYKUŁY

Тайные общества Отдельного Литовского корпуса
Филип Некрашевич
PDF
11-30
Полонені старшини Української Галицької Армії в таборі Тухоля (Польща) восени 1920 р.: морально-психологічний стан та умови перебування
Іhор Срібняк
PDF
31-44
Adaptation of the French military thought to the Lithuanian Army in the 1920s and the 1930s
Lina Kasparaitė-Balaišė
PDF
45-72
Analizy i oceny zmian ekonomicznych na sowieckiej Ukrainie od końca lat 20. do końca lat 30. XX w. formułowane przez oficerów Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszy polskich służb dyplomatycznych.
Aleksander Smoliński
PDF
73-100
Independence in the Vicinity of the Empire. Polish-Soviet Negotiations on Non-Aggression Pact and Moscow Protocol in 1925–1932
Małgorzata Gmurczyk-Wrońska
PDF
101-118
Бaтальйон Корпусу Охорони Прикордоння „Дедеркали” у вересні 1939 року
Андрій Руккас
PDF
119-130
Produkcja okrętów podwodnych w stoczni Schichaua i w Danziger Werft w latach 1939-1945
Marcin Westphal
PDF
131-159

DOKUMENTY I MATERIAŁY

Barbara Centek
PDF
163-169

DYSKUSJA I POLEMIKA

Grzegorz Mazur
PDF
173-239
Waldemar Rezmer
PDF
241-263

RECENZJE I OMÓWIENIA

Michel Balard, Łaciński Wschód XI–XV wiek, tłum. Waldemar Ceran, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, ss. 600
Michał Kozłowski
PDF
267-276
Сяргей Міхайлавіч Токць, Сацыяльныя i культурныя працэсы ў беларускай вёсцы ў другой палове XIX –пачатку XX ст., Мiнск 2016, Дiкст БДУ, ss. 328, bibliografia, tabele, aneksy
Roman Jurkowski
PDF
277-282
Andrzej Krzak, Czerwoni Azefowie. Afera „MOCR – TRUST” 1922-1927, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2010, ss. 198
Piotr Chrobak
PDF
283-293
Audronė Veilentienė, Valdemaras Vytautas Čarneckis: I am patriot of my homeland. Lietuvos Nacjonalinis Muziejus, Vilnius, 2016, ss. 415
Aušra Jurevičiūtė
PDF
295-304
Tadeusz Zubiński, Błękitna dywizja. Hiszpańscy sojusznicy Hitlera, Poznań 2016, ss. 355
Justyna Lubańska-Gómez
PDF
305-312

SPRAWOZDANIA

Konferencja międzynarodowa „Migracje a tożsamość narodowa mieszkańców Europy Wschodniej w XIX i na początku XX wieku”. Ciechanowiec, 2-3 czerwca 2016 roku
Norbert Tomaszewski
PDF
315-317
„The Right to Revolt”: Scientific War History Seminar in Nida
Solveiga Lukminaitė
PDF
319-322
XIII Forum Historyków Wojskowości – GDYNIA 2016
Mariusz Kardas
PDF
323-331
XXX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii
Eugeniusz Sobczyński
PDF
333-339
III Konferencja Naukowa „Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku”
Łukasz Mamert Nadolski
PDF
341-346


Partnerzy platformy czasopism