TRUST IN POLISH-RUSSIAN RELATIONS. IS IT POSSIBLE?

Agnieszka Włodkowska-Bagan

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/cjps.2015.01.03

Abstrakt


To trust or not to trust? Virtually all the actors of international relations, both state and non-state ones have to face this Hamletian dilemma. Understandably, trust constitutes the foundation of all social interactions and systems, including those extending the borders of nation-state. The question of trust in the Polish- Russian relations is crucial enough to be asked not only by scientists but also by societies and decision makers. The aim of the article is to identify the causes of mistrust in relations between neighbors – Poland and Russia.


Słowa kluczowe


trust; distrust; mistrust; Poland; Russia; Polish-Russian relations; mutual perception

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bok, S. (1978). Lying: Moral choice in public and private life. New York: Vintage Books.

Brown, R. & Hewstone, M. (2005). An integrative theory of intergroup contact. In M.P. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology. San Diego, CA: Elsevier Academic Press.

Danchev, D. & Ross, S. (2014). Research Ethics for Counsellors, Nurses & Social Workers. London: Sage.

Drawicz, A. (1995). Nasze widzenie Rosjan w XX w. Dzieje Najnowsze 1995, 2.

Forsyth, D.R. (2009). Group dynamics. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.

Fukuyama, F. (1997). Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warszawa: PWN.

Grondona, M. (2003). Kulturowa typologia rozwoju gospodarczego. In L.E. Harrison & S.P. Huntington (eds.), Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw. Poznań: Zysk i S-ka.

Hardin, R. (1998). Trust in Government. In V. Braithwaite & M. Levi (Eds.), Trust and Governance. New York: Russell Sage Foundation.

Hardin, R. (2009). Zaufanie. Warszawa: Sic!.

Huntington, S.P. (1996). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Simon & Schuster.

Lazari de, A. (ed.). (2004). Dusza polska i rosyjska (od Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina do Czesława Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna). Materiały do „katalogu” wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Lin, N. (2001). Social Capital: A Theory of Social Structure and Action. Cambridge: Cambridge University Press.

Miłosz, Cz. (2001). Rodzinna Europa. Kraków: Wydawnictwo Literackie. Polska – Rosja. Diagnoza Społeczna 2013.

Raport z badań opinii publicznej w Polsce i Rosji. (2013). Warszawa: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Polska-Rosja diagnoza społeczna 2015. Raport z badań opinii publicznej w Polsce i Rosji. (2015). Warszawa: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Pоссия и Германия: оценка нынешних отношений и перспективы их развития, (2013, November 12). Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Retrieved from http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114603.

Russia’s Global Image Negative amid Crisis in Ukraine. Americans’ and Europeans’ Views Sour Dramatically. (2014, July 9). Pew Research Center. Retrieved from http://www.pewglobal.org/2014/07/09/russias-global-image-negative-amid-crisis-in-ukraine/.

Sondaż: Polak woli Rosjanina od Ukraińca. (2013, May, 12). Wprost. Retrieved from: http://www.wprost.pl/ar/427995/ Sondaz-Polak-woli-Rosjanina-od-Ukrainca/.

Sztompka, P. (2007). Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Weber, M. (1984). Asceza i duch kapitalizmu. In Szkice z socjologii religii. Warszawa: Książka i Wiedza.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Partnerzy platformy czasopism