Crisis Communication Tactics of Polish Political Parties

Łukasz Kubisz-Muła

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/cjps.2014.01.04

Abstrakt


The article contains an analysis of types and effectiveness of crisis communication tactics utilized by Polish political parties from September 2006 to October 2013. The content analysis of statements which were created by Polish politicians allowed to identify 10 types of crisis communication schemes. The statistical analysis of the public opinion polls reveals that only one kind of tactics, named the expiation tactics, did not prove to be successful in solving the crisis situation in the covered period.


Słowa kluczowe


communication tactics; crisis situation; Polish political parties

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bąk, T. (2010). Zarządzanie kryzysowe w przypadku zamachu terrorystycznego. Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Wojsk Lądowych, 3(157), pp. 76–96.

Bumgarner, J.B. (2008). Emergency management: a reference handbook. Santa Barbara: ABC-CLIO . Inc.

CBOS (2007). Układ poparcia dla partii politycznych – alternatywy wyborcze i elektoratynegatywne, BS/25/2007. Retrieved from www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_025_07.PDF.

CBOS (2010). Alternatywy wyborcze i elektoraty negatywne, BS/151/2010. Retrieved from www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_151_10.PDF.

CBOS (2013). Na kogo głosować? Sympatie i antypatie partyjne Polaków, BS/97/2013. Retrieved from www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_097_13.PDF.

Fiske, S.T. & Taylor, S.E. (1991). Social Cognition. New York: McGraw-Hill.

Haddow, G., Bullock, J. & Coppola, D.P. (2010). Introduction to Emergency Management. Burlington: Butterworth-Heinemann.

Mandrosz, J. (2002). Czynniki ograniczające racjonalność poglądów i zachowań politycznych. In K. Skarżyńska (Ed.), Podstawy psychologii politycznej (pp. 164 –186). Poznań: Zysk i S-ka.

Stabaryła, A. (Ed.) (2010). Zarządzanie w kryzysie. Kraków: Mifiles.pl.

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. Dz.U. z 2007 r. Nr 89.

Van Heerde, H., Helsen, K. & Dekimpe, M.G. (2007). The Impact of a Product-Harm Crisis on Marketing Effectiveness. Marketing Science, No. 2, Vol. 26, pp. 230–245.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Partnerzy platformy czasopism