Problems encountered by the Syrians in the context of cultural cnflict and integration: a case study of Şanlıurfa City

Sedat Benek, Recep Baydemir

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CJPS.2019.014

Abstrakt


The process that started with a demonstration against the regime on 15 March 2011 spurred by desire to reform Dera/Syria quickly turned into a civil war. The resulting forced immigration presented Turkey with the challenge of one of history’s largest immigration movements. Turkey adopted open door policy towards Syrians and gave them temporary protection status. Thus the Syrians were considered to be guests of Turkey until they could return to their homeland. However, internal disturbances in Syria became increasingly complex and the Syrians’ stay turned into a long-term one. As the case of Şanlıurfa city demonstrates, there are significant cultural differences between the Syrian immigrants and the indigenous people, which include clothing, traditions, customs, attitudes and behaviours. They make integration of both peoples difficult and cause a serious cultural clash between the local people and the Syrians in the city. These emerging problems inspired this research, which aims to showcase the problems of socio-cultural integration of the Syrians through a case study of Şanlıurfa city and to examine the factors underlying these problems.

Słowa kluczowe


Turkish-Syrian relations; civil war; cultural conflict; social exclusion; discrimination

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Adıgüzel, Y. (2016). Göç Sosyolojisi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

AFAD (Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı) (2017a). Türkiye’deki Suriyelilerin Demografik Görünümü, Yaşam Koşulları ve Gelecek Beklentilerine Yönelik Saha Araştırması [a report]. Retrieved from https://www.afad.gov.tr/upload/Node/25337/xfiles/17aTurkiye_deki_Suriyelilerin_Demografik_Gorunumu_Yasam_Kosullari_ve_Gelecek_Beklentilerine_Yonelik_Saha_Arastirmasi_2017.pdf

AFAD (Republic of Turkey Prime Ministry Disaster and Emergency Management Authority) (2017b). Field Survey On Demographic View, Lıvıng Conditions 12 And Future Expectatıons Of Syrıans In Turkey. Retrieved from https://www.afad.gov.tr; https://www.afad.gov.tr/upload/Node/25335/xfiles/17b-Field_Survey_on_Demographic_View_Living_Conditions_and_Future_Expectations_of_Syrians_in_Turkey_2017_English_1.pdf

AFAD (Republic of Turkey Prime Ministry Disaster and Emergency Management Authority) (2015). Where Fire Cannot Burn Man (By Özge Aydın) August 2015. (Pp. 40-49). Retrieved from https://www.afad.gov.tr; https://www.afad.gov.tr/upload/Node/3508/xfiles/agustos-dergi.pdf

AFAD (Republic of Turkey Prime Ministry Disaster and Emergency Management Authority) (2018). Retrieved from https://www.afad.gov.trhttps://www.afad.gov.tr/upload/Node/2374/files/23_07_2018_Suriye_GBM_Bilgi_Notu.pdf

Aslan, C. (2017). “New Others of Turkey: Syrians”. Route Educational and Social Science Journal. 4(8), 335-341.

Benek, S., Baydemir, R., Elmastaş, N., Yetmen, H., Özcanlı, M., & Pınar, A. (2018). Suriyeli Esnafların Urfa’nın Esnaf İsgücü Piyasasına Etkileri Üzerine Yapılmış Bir Alan Çalışmasının Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme. III. Ines Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi Özet Kitapçığı (28 Nisan-01 Mayıs 2018- Alanya/Antalya).

Benek, S., Elmastaş, N., Özcanlı, M., & Pınar, A. (2017). The Investigation of the Effect of Syrians on the Small Trades Labor Market in Terms of Social Integration: The Case of Sanliurfa City. Harran University Scientific Research Board (HÜBAK) (Project No: 16178), Unpublished Project Report. Şanlıurfa.

Benek, S., & Pınar, A. (2016). Türkiye’nin Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Uyguladığı Misafirlik Politikası Üzerine Bir Değerlendirme. Madrid: İBAD E-book. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/uploads/files/08e6/f6cd/08f1/59305864c0347.pdf

Benek, S., & Şahap, A. (2015). Suriye İç Savaşı’nın Türkiye’nin Güneydoğusundaki Sınır ve Sınıra Yakın İllerin Sosyo-Ekonomik Yapısına Etkisi. İnternational Science and Technology Conference, 2-4.

Bill, J., & Düvell, F. (2002). Irregular Migration: The Dilemmas of Transnational Mobility. Cheltenham (UK) & Northampton (US): Edward Elgar.

Budak, P., Demir, M. S., Tan, M., & Sarı, M. (2017). Yerel Halkın Algısında Suriyeli Sığınmacılar ve Toplumsal Etkileri: Elazığ İli Örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(62), 543-564.

Castles, S., & Alastair, D. (2000). Citizenship and Migration: Globalization And The Politics of Belonging. New York: Routledge.

Castles, S., & Godula, K. (1973.). Immigrant Workers and Class Structure in Western Europe. Oxford: Oxford University Press.

Castles, S. (2002). Migration and Community Formation Under Conditions of Globalization. International Migration Review, 36(4), 1143-1168.

Castles, S. (2003). Towards a Sociology of Forced Migration and Social Transformation. Sociology, 37(1),13-34.

Castles, S. (2004). Why migration policies fail. Ethnic and racial studies, 27(2), 205-227.

Castles, S. (2009). Development and Migration—Migration and Development: What Comes First? Global Perspective and African Experiences. Theoria: A Journal of Social and Political Theory, 1-31.

Castles, S. (2010) Understanding Global Migration: A Social Transformation Perspective. Journal of Ethnic and Migration Studies, 36(10), 1565-1586.

Castles, S. (2012). Migration and Social Transformation. In M. Martinielllo & J. Rath (Eds.), An Introduction to International Migration Studies. European Perspectives, (pp. 155-178). Amsterdam: Amsterdam University Press.

Castles, S., Hein De, H., & Miller, M. J. (2013). The Age of Migration: International Population Movements in The Modern World. Palgrave Macmillan.

De Haas, H. (2010). Migration and Development: A Theoretical Perspective. International Migration Review, 44(1), 227-264.

Deniz, Ç., Hülür, B., & Ekinci, Y. (2016). Göç, Strateji ve Taktik: Suriyeli Sığınmacıların Gündelik Hayat Deneyimleri. The Journal of International Social Research, 9(42), 1077-1087.

Directorate of Migration Management of Şanlıurfa Governorship, December 2017 [unpublished statistical data].

Düvell, F. (2004a). Highly Skilled, Self-employed and Illegal Immigrants from Poland in United Kingdom. Warsaw: Centre for Migration Studies Working Paper, 4.

Düvell, F. (2004b). Polish Undocumented Immigrants, Regular High-Skilled Workers and Entrepreneurs in the UK. Institute For Social Studies Working Paper, 54, 1-28.

Düvell, F. (2006a). Crossing the Fringes of Europe: Transit Migration in the EU’s Neighbourhood. Centre on Migration, Policy and Society.

Düvell, F. (2006b). Europäische und internationale Migration. Einführung in historische, soziologische und politische Analysen. Hamburg: Lit Verlag Dr W. Hopf.

Düvell, F. (2008). Clandestine Migration in Europe. Social Science Information, 47(4), 479-497.

Düvell, F. (2009). Migration, Minorities And Marginality: New Directions in Europe migration Research. In C Rumford (Ed.), The SAGE Handbook of European Migration Research (pp. 328-348). London: SAGE.

Düvell, F. (2011a). Irregular Immigration, Economics and Politics. DICE Report, 9(3), 60.

Düvell, F. (2011b). Paths into Irregularity: The Legal and Political Construction of Irregular Migration. European Journal of Migration and Law, 13(3), 275-295.

Düvell, F. (2012). Transit Migration: a Blurred and Politicised Concept. Population, Space and Place, 18(4), 415-427.

Düvell, F. (Ed.). (2005). Illegal immigration in Europe. Palgrave Macmillan. [Digital edition]

Erdoğan, M. (2014). Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum Araştırması [a report]. Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. (2019). Retrieved from http://www.goc.gov.tr; http://www.goc.gov.tr/icerik6/temporary-protection_915_1024_4748_icerik

Gökçek Karaca, N. (n.d.). Türkiye ve Geçiş Ekonomilerinde Sosyal Enterasyon. Retrieved from https://www.avekon.org/; https://www.avekon.org/papers/870.pdf .

Gutman, R. (2016, April 4). Europe’s migrants, Turkey’s Problem: As Migrant Routes Are Blocked to The EU, Tensions Rise Between Syrian Migrants and Their Turkish Hosts. Politico. Retrieved from https://www.politico.eu/article/europes-migrants-turkeys-problem/

Ihlamur-Öner, G., & Şirin Öner, A. (2016). (Der) Küreselleşme Çağında Göç: Kavramlar Tartışmalar. İstanbul: İletişim Yayınları.

İçduygu, A., & Şimşek, D. (2016). Syrian Refugees in Turkey: Towards Integration Policies. Turkish Policy Quarterly, 15(3), 59-69.

Joppke, C. (Ed.). (1998). Challenge To The Nation-State: Immigration İn Western Europe And The United States. Oxford University Press On Demand.

Kaya, M. (2015). Komşuda Misafirlik: Suriyeli Sığınmacılarca Kurulmuş Mülteci Derneklerinin Perspektifinden Türkiye’de Yaşamak. The Journal of Academic Social Science Studies, 39, pp. 263-279. DOI: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3050

Kaya, M. (2017). Türkiye’deki Suriyeliler: İç İçe Geçişler ve Karşılaşmalar. Hiperlink Yayınları.

Keser, İ. (2011). Göç ve Zor: Diyarbakır Örneğinde Göç ve Zorunlu Göç. Ankara: Ötopya Yayınevi.

Kirişçi, K. (2014). Misafirliğin Ötesine Geçerken Türkiye’nin Suriyeli Mülteciler Sınavı. Uşak: Brooking Enstitüsü.

Koyuncu, A. (2014). Kentin Yeni Misafirleri Suriyeliler. Konya: Çizgi Kitabevi.

Legomsky, S. H. (1987). Immigration and the Judiciary: Law and Politics in Britain and America. Oxford: Oxford University Press.

Martikainen, T. (2010). Din, Göçmenler ve Entegrasyon. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 38(1), 263-276.

Mazlumder, (2014). Kamp Dışında Yaşayan Suriyeli Kadın Sığınmacılar Raporu. Mazlumder Kadın Çalışmaları Grubu. Retrieved from http://mazlumder.org/webimage/MAZLUMDER%20KAMP%20DI%C5%9EINDA%20YA%C5%9EAYAN%20KADIN%20SI%C4%9EINMACILAR%20RAPORU(22).pdf

McHuga, J. (2014). Syria: From the Great War to Civil War. London: Sagi Boks.

Morrison, L. (2014). Discrimination and the Abuse of Human Rights Characterises the Current Plight of Palestinian Refugees from Syria. Journal of Palestinian Refugee Studies, 316(2102), 1-8.

Ozatesler, G. (2014). Gypsy Stigma and Exclusion in Turkey, 1970: The Social Dynamics of Exclusionary Violence. New York: Palgrave Macmillan.

Papadopoulou-Kourkoula, A. (2008). Transit Migration: The Missing Link Between Emigration and Settlement. Springer [Digital edition].

Şahin, B. (2017). Almanya’daki Türk Göçmenlerin Sosyal Entegrasyonunun Kuşaklararası Karşılaştırması: Kimlik ve Ait Hissetme. Haccettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (8), 227-252.

Şimşek, D. (2018). Transnational Activities of Syrian Refugees in Turkey: Hindering or Supporting İntegration. International Migration, 57(2), 268-282. https://doi.org/10.1111/imig.12489

Terzioğlu, A. (2018). The Banality of Evil and the Normalization of the Discriminatory Discourses Against Syrians in Turkey. Anthropology of the Contemporary Middle East and Central Eurasia, 4(2).

Türker, D., Yıldız, A. (2015). “Göçmenlerde Sosyo-Psikolojik Entegrasyon Analizi”. In D. Şeker, I. Sirkeci & M. Yüceşahin, (Eds.),. Göç ve Uyum (pp.23-34). London: Transnational Press.

The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2018). Syria Regional Refugee Response. Retrieved from https://data2.unhcr.org/en/situations/syria?page=1

Ülker, E. (2008). Assimilation of the Muslim Communities in the First Decade of the Turkish Republic (1923-1934). European Journal of Turkish Studies. Social Sciences on Contemporary Turkey. Retrieved from https://journals.openedition.org/ejts/822#text

Ülker, E. (2008). Assimilation, Security and Geographical Nationalization in Interwar Turkey: The Settlement Law of 1934. European Journal of Turkish Studies. Social Sciences on Contemporary Turkey, (7). Retrieved from https://journals.openedition.org/ejts/2123#text

Van Dam, N. (2017). Destroying in Nation: The Civil War İn Syria. London-New York: I. B.Tauris.

Yalçın, C. (2004). Göç Sosyolojisi. Ankara: Anı Yayınları.

Yardım, M. (2017). Göç ve Entegrasyon Politikaları Işığında Fransa’da Toplumsal Kabul. Göç Araştırmaları Dergisi, 3(2), 100-136.

Yassin-Kasap, R., & Al Shami, L. (2016). Burning Country: Siyrians in Revolution and War. London: Pluto Press.

Yavuz, S. (2013). Göç, Entegrasyon ve Din: Avrupa’da Yasayan Türkler Baglamında Bir Degerlendirme. Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi, 6(26), 610-623.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Partnerzy platformy czasopism