ADAM BODNAR CITIZENS OMBUDSMAN – AN EXAMPLE OF SUCCESSFUL ADVOCACY CAMPAIGN

Ewelina Wojciechowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CJPS.2016.008

Abstrakt


The Polish Senate approved the election of Dr Adam Bodnar for the position of Ombudsman on 7th of August 2015. It happened because of the social campaign "Adam Bodnar Citizens' Ombudsman," which was held by a non-governmental organization called Citizens Network Watchdog Poland. This text is a detailed description of this campaign on the basis of data collected from qualitative research. The author has prepared a basic SWOT analysis of this case study. This article is an example of a successful advocacy campaign, which was conducted by a non-governmental organization and has led successfully to exert real influence on the decisions of politicians, who themselves decide who will be the new Ombudsman for the term 2015-2020. This article was written in cooperation with Citizens Network Watchdog Poland for the program Pracademia.


Słowa kluczowe


advocacy campaign; civic campaign; advocacy; ombudsman; social campaign

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adam Bodnar i Koalicja Organizacji Pozarządowych z Nagrodą Radia TOK FM. (2016). Retrieved from www.wyborcza.pl/1,75478,19872951,adam-bodnar-i-koalicja-organizacji-pozarzadowych-z-nagroda-radia.html#ixzz45EZOc6hQ.

Adam Bodnar: System prawa jest tworzony pod silniejszych, a nie słabszych. (2015). Retrieved from www.rdc.pl/informacje/adam-bodnar-system-prawa-jest-tworzony-pod-tych-silniejszych-a-nie-slabszych-posluchaj.

Banaszak, N. (2009). Skuteczność działania Rzecznika Praw Obywatelskich – podstawowe problemy. Studia Lubuskie. Vol. V, 65.

Bartnik, A. S. (2015). Organizacje strażnicze – partnerzy czy pieniacze? Kontrola i rekomendacje jako zewnętrzny audyt ekspercko-obywatelski. In M. Piotrowska-Trybull (ed.), Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne – relacje i wyzwania (pp. 146, 148).Warszawa: AON.

Batko-Tołuć, K., Bura B. Podsumowanie 2015 roku. (2016, January 7). Retrieved February 21, 2016, from http://siecobywatelska.pl/podsumowanie-2015-roku/

Batko-Tołuć, K., & Izdebski, K. (2012). Organizacje strażnicze w Polsce. Stan obecny, wyzwania, perspektywy. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Batko-Tołuć, K. Czym jest rzecznictwo? (n.d.). Retrieved from www.archiwum.watchdogportal.pl/wwwdane/files/rzecznictwo.pdf.

Burnetko, K. (2005). Obrońca praw człowieka nowym RPO?. Retrieved from www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1623331,1,obronca-praw-czlowieka-nowym-rpo.read.

Co robimy? (n. d.). Retrieved from www.siecobywatelska.pl/co-robimy.

Definicje. (n. d.). Retrieved from www.analiza-swot.pl/dowiedz-sie-o-swot/definicje.

Frączak, P. (2009). Wady i zalety dobrego obyczaju kontroli społecznej. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 1, 48.

Frączak, P. (2008). Rzecznictwo, czyli co? Retrieved February from www.wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/341085.html.

In-depth interview 1. Conducted February 5, 2016. The author's own archives.

In-depth interview 2. Conducted February 9, 2016. The author's own archives.

Kowalska, M. (2014). Instytucja Ombudsmana jako czynnik demokratyzacji systemów państwowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej. Przegląd Politologiczny, 2, 171, 175. DOI : 10.14746/pp.2014.19.2.11.

Leśniewicz, K. (2015). Polska to nie tylko Warszawa i jej problemy. Retrieved from www.tygodnikprzeglad.pl/polska-to-nie-tylko-warszawa-i-jej-problemy-2

Majewska, D. (2015). Politycy, precz z łapami od Rzecznika Praw Obywatelskich! To my powinniśmy decydować, kto będzie nas reprezentował. Retrieved from www.natemat.pl/147725,politycy-precz-z-lapami-od-rzecznika-praw-obywatelskich-to-my-powinnismy-decydowac-kto-bedzie-nas-reprezentowal.

Oficjalne wydarzenie dotyczące kampanii na portalu Facebook. (n. d.). Retrieved from www.facebook.com/events/356394714556792.

Rzecznik. (n. d.). Retrieved from www.rpo.gov.pl/pl/content/rzecznik.

Siedlecka, E. (2015). Kto na RPO? Irena Lipowicz czy Adam Bodnar? Retrieved from www.wyborcza.pl/1,75478,17976280,Kto_na_RPO__Irena_Lipowicz_czy_Adam_Bodnar_.html#TRrelSST.

Sobczak, K. (2015). Adam Bodnar: Rzecznik powinien być bardziej aktywny. Retrieved from www.lex.pl/czytaj/-/artykul/adam-bodnar-rzecznik-powinien-byc-bardziej-aktywny.

Strona internetowa kampanii. (n. d.). Retrieved from www.naszrzecznik.pl.

Ustawa (1987/123) of 15 July 1987 o Rzeczniku Praw Obywatelskich, Dz. U. 1987 nr 21 pos. 123.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Partnerzy platformy czasopism