Latin American Direction in the Polish Foreign Policy. Relations with Latin American and Caribbean States after 2004

Anna Ratke-Majewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/18380

Abstrakt


The issues important for the EU are reflected in the political, economic, and social decisions made by Poland on the international arena, and influence the character and level of bilateral relations between Poland and particular Latin American countries. This article presents the political aspect of the relations between Poland and Latin American states after the Polish accession to the EU in 2004. The goal is not only to present the mutual political relations of Poland and Latin American and Caribbean countries after May 1, 2004, but most of all to consider the influence of Polish accession on the dynamics and development of those relations.

Full text: http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/589/?idno=14761


Słowa kluczowe


Polish foreign policy; Latin America and the Caribbean states; political dialogue; official visits; political and economic consultations; inter-parliamentary cooperation

Bibliografia


A Stronger Partnership between the European Union and Latin America, The Directorate-General for External Relations, http://ec.europa.eu/external_relations/la/docs/com05_636_en.pdf [access: 26.06.2012].

Briefing Podsekretarza Stanu w MSZ Sergiusza Najara nt. III Szczytu Unia Europejska – Ameryka Łacińska i Karaiby, 25 maja 2004 r. – akredytacje, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, http://www.msz.gov.pl/Briefing,Podsekretarza,Stanu,w,MSZ,Sergiusza,Najara,nt.,III,Szczytu,Unia,Europejska,,Ameryka,Lacinska,i,Karaiby,25,maja,2004,r.,-,akredytacje,587.html [access: 29.06.2012]

Grupy bilateralne [Bilateral Groups], Seym of the Republic of Poland, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=GRUPY_BILA TERAL NE&Nrkadencji=7&Typ=G&Jezyk=PL [access: 04.07.2012].

Marszałek Senatu przyjął ministra spraw zagranicznych Brazylii [Speaker of the Senatemet Met Minister of Foreign Affairs of Brazil], Senate of the Republic of Poland, http://ww2.senat.pl/k7/agenda/goscie/2010/100618.htm [access: 04.07.2012].

Premier Donald Tusk na V Szczycie Ameryka Łacińska i Karaiby – Unia Europejska [Prime Minister Donald Tusk at the 5th Summit of Latin America and Caribbean – European Union], Chancellery of The Prime Minister, http://www.premier.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/premier_donald_tusk_na_v_szczy,1433/ [access: 29.06.2012]

Stosunki dyplomatyczne Polski. Informator. Tom II. Ameryka Północna i Południowa 1918–2007 [Polish Diplomatic Relations. Reference. Volume II. North and South America 1918–2007], K. Szczepanik, A. Herman-Łukasik, B. Janicka (eds.), Warszawa 2008

Strategia RP w odniesieniu do pozaeuropejskich krajów rozwijających się [The Strategy of the Republic of Poland towards Non-European Developing Countries], Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, http://www.msz.gov.pl/files/Akty%20prawne/inne/Strategia%20RP%20wobec%20krajow%20rozw.pdf [access: 28.06.2012]

Szczyt UE – LAC – K. Marcinkiewicz [The Summit of UE – LAC – K. Marcinkiewicz], Embassy of the Republic of Poland in Vienna, http://www.wien.polemb.net/?document=270 [access: 29.06.2012].

Udział ministra Radosława Sikorskiego w VI Szczycie Szefów Państw i Rządów Unii Europejskiej, Ameryki Łacińskiej i Karaibów [Foreign Minister Radosław Sikorski in the 6th Summit of Heads of State and Government of the European Union, Latin America and the Caribbean], Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, http://www.msz.gov.pl/Udzial,ministra,Radoslawa,Sikorskiego,w,VI,Szczycie,Szefow,Panstw,i,Rzadow,Unii,Europejskiej,,Ameryki,Lacinskiej,i,Karaibow,3878.html [access: 26.06.2012]

V runda konsultacji polityczno-gospodarczych z Boliwariańską Republiką Wenezueli [5 th Round of Political and Economical Consultations with the Bolivarian Republic of Venezuela], Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, http://www.msz.gov.pl/V,runda,konsultacji,politycznogospodarczych,z,Boliwarianska,Republika,Wenezueli, 20342.html [access: 30.06.2012].

Wizyta delegacji Senatu Argentyny [The Visit of the Delegation of the Senate of Argentina], Senate of the Republic of Poland, http://ww2.senat.pl/k5/agenda/goscie/2004/04 0602a.htm [access: 04.07.2012].

Wizyta delegacji Senatu Chile [The Visit of the Delegation of the Senate of Chile], Senate of the Republic of Poland, http://ww2.senat.pl/ k6/agenda/goscie/2006/060127.htm [access: 04.07.2012

Wizyta Minister Beaty Stelmach w Chile [Visit of Minister Beata Stelmach in Chile], Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, http://www.msz.gov.pl/Wizyta,Minister,Beaty,Stelmach,w,Chile,51519.html [access: 04.07.2012].

Wizyta Podsekretarza Stanu w MSZ RP Pana Ryszarda Schnepfa w Peru [Visit of Secretary of State in the Ministry of Foreign Affairs Mr. Ryszard Schnepf in Peru], Embassy of the Republic of Poland in Lima, http://www.lima.polemb.net/?document=134&PHPSESSID=73b4222039 901863f8624a650ea7db31 [access: 30.06.2012].

Wizyta przewodniczącego Izby Deputowanych Chile [Visit of the President of the Chamber of Deputies of Chile], Senate of the Republic of Poland, http://ww2.senat.pl/k6/agenda/goscie/2006/061027.htm [access: 04.07.2012].

Wizyta wiceministra spraw zagranicznych Chile [Visit of Deputy Minister of Foreign Affairs of Chile], Senate of the Republic of Poland, http://ww2.senat.pl/k7/agenda/goscie/2007/071204.htm [access: 04.07.2012].

Wizyty Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego w Peru i w Kolumbii [Visit of the Minister of Foreign Affairs Radosław Sikorski in Peru and Colombia], Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, http://www.msz.gov.pl/Wizyty,Ministra,Spraw,Zagranicznych,%20Radoslawa,Sikorskiego,w,Peru,i,w,Kolumbii,35502.html [access: 29.06.2012]

Współpraca Polska – Ameryka Łacińska i Karaiby [Cooperation Poland – Latin America and the Caribbean], Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, http://www.msz.gov.pl/Wspolpraca,Polska,-,Ameryka,Lacinska,i,Karaiby,38832.html [access: 29.06.2012];

Zajączkowski K., Ameryka Łacińska w polityce Unii Europejskiej [Latin America in the Policy of the European Union] [in:] Ameryka Łacińska we współczesnym świecie [Latin America in the Contemporary Word], M.F. Gawrycki (ed.), Warszawa 2006.

Zespół Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Departament Ameryki MSZ RP [LAC Region, American Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland], Stosunki Polska – Ameryka Łacińska i Karaiby [Relations between Poland and Latin America and the Caribbean] [in:] Ameryka Łacińska w polskiej polityce [Latin America in Polish Politics], A. Dembicz (ed.), Warszawa 2009.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Partnerzy platformy czasopism