Outdoor Advertising in the 2012 Ukraine Parliamentary Election

Agnieszka Łukasik-Turecka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/18366

Abstrakt


The so-called outdoor advertising played a crucial role in the 2012 parliamentary elections campaign in Ukraine. The parties preparing their advertising messages applied different types of such advertising. The classic image advertising was one of the most popular advertising forms and it contained such standard elements, as: the candidate’s photograph, his/her last name, the party’s name, the candidate’s number on the electoral list, or the election slogan. In case of less known candidates ID advertising was applied. This type of advertising was chosen among others by Udar party which had Witalij Kliczko on its posters recommending candidates for the representatives of his party. The individual formations advertised themselves both by presenting their achievements and electoral promises. This campaign was not free of negative advertising, including its comparative and comic forms. The 2012 Ukrainian parliamentary elections did not differ from any European parliamentary elections both in terms of the applied advertising forms and the richness of such forms.

Full text: http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/589/?idno=14762


Słowa kluczowe


Ukraine; Parliamentary Election Campaign; Election Advertising

Bibliografia


Adamik-Szysiak M., Telewizyjna reklama polityczna w Polsce w latach 2005–2010 [Political Tv Advertising in Poland in years 2005–2010], Lublin 2012.

Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna [Political Marketing. Psychological Perspective], Gdańsk 2006.

Cwalina W., Polityczna reklama negatywna [negative Political Advertising] [in:] Marketing polityczny w poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu [Political Marketing in Search of Strategy of Electoral Success], M. Jeziński (ed.), Toruń 2004.

Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne [Political and Public Communication], Warszawa 2007.

http://www.volynpost.com/news/6656-babusia-i-kit-fotozhabomaniia-tryvaiefoto [access: 03.03.2013].

Łukasik-Turecka A., Audytywna reklama wyborcza na przykładzie nieodpłatnych audycji komitetów wyborczych w Polskim Radiu Lublin (wybory parlamen tarne 2011 roku) [Auditive Election Advertising on the Example of Gratuitous Election Committees Broadcast on Polish radio Lublin (Parliamentary Election, 2011)] [in:] Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy [Contemporary Conditions of Promotion and Advertising], A.J. Kukuła (ed.), Warszawa 2013.

Muszyński J., Leksykon marketingu politycznego [Lexicon of Political Marketing], Wrocław 2001.

Piontek D., Mity reklamy politycznej [Myths of Political Advertising] [in:] Kulturowe instrumentarium panowania [Cultural instruments of Domination], Paradowski, P. Załęcki (eds.), Toruń 2002.

Szczepuła B., Wybory do Sejmu w 1989 roku – drużyna Lecha Wałęsy [Elections to the Sejm in 1989 – Lech Walesa Team], http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/438460,wybory-do-sejmu-w-1989-roku-druzyna-lecha-walesy,1,id,t,sa.html [access: 03.03.2013].

Trzeciak S., Marketing polityczny w Internecie [Political Marketing on the internet], Warszawa 2010.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Partnerzy platformy czasopism