The Specificity of Negotiations with a Russian Partner

Izabela Podolas

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/18364

Abstrakt


Cultural differences impede the process of communication and negotiation. When negotiators come from different cultural backgrounds, the risk, that there is no agreement exists, increases manifold. Negotiations with the Russians are the art of becoming friends. All preconceptions that may over-emphasize the fear of starting a relationship with a Russian partner disappear after first successful negotiations, because Russia has an incredible power of attraction that cannot be explained.

Full text: http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/589/?idno=14762


Słowa kluczowe


Russian culture; business culture in Russia; international negotiations; business talks; stereotypes

Bibliografia


Birkenbihl V.F., Sygnały ciała [Body Signals], Wrocław 1998.

Dąbrowski P., Praktyczna teoria negocjacji [Practical Negotiation Theory], Warszawa 1990.

Dziwne przesądy na świecie – Japonia, Grecja, Rosja, Polska i inne [Strange Superstitions in the World – Japan, Greece, Russia, Poland and Other], http://podroze.gazeta.pl/podroze/56,114158,10728796,Rosja,,3.html [access: 28.12.2012].

Gesteland R.R., Różnice kulturowe, a zachowania w biznesie [Cultural Differences and Behavior in Business], Warszawa 2000.

Horbowski T., Rosjanie o Polakach: choć się nie znamy, to się lubimy… trochę [The Russians about the Poles: Although We Don’t Know Each Other, We Like Each Other… a Little] http://eastbook.eu/2012/06/material/news/rosjanie-o-polakach-choc-sie-nieznamy-to-sie-lubimy-troche [access: 26.12.2012].

http://en.wikipedia.org/wiki/Blat_(term) [access: 21.12.2012].

Jamrożek B., Komunikacja interpersonalna [Interpersonal Communication], Poznań 1997; E. Thiel, Mowa ciała [Body Language], Wrocław 1994.

Kendlik M., Negocjacje międzynarodowe [International Negotiations], Warszawa 2009.

Ledeneva A.V., Russia’s Economy of Favors: Blat, Networking and Informal Exchange, Cambridge 1998.

Lewandowski E., Rosyjski Sfinks, Rosjanie wśród innych narodów [Russian Sphinx, the Russians among Other Nations],Warszawa 1999.

Makjejewa W.G., Kultura prjetprinimatjelstwa [Culture of Prjetprinimatjelstwo], Moskwa 2002.

Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka [Interpersonal Communication], Warszawa 1996.

Nogalski B., Jarocki P., Komunikacja niewerbalna w negocjacjach międzynarodowych. Uwarunkowania kulturowe [Nonverbal Communication in International Negotiations. Cultural Conditions], Bydgoszcz 1998.

Papierkowska-Bielutin B., Negocjacje w Rosji, czyli co powinieneś wiedzieć zanim wsiądziesz do samolotu [Negotiations in Russia, which Is what You Should Know before You Get on the Plane], http://www.stoisko.pl/?p0=73&p1=77&o=2697 [access: 28.12.2012].

Penc J., Komunikacja i negocjacje w organizacji [Communication and Negotiations in Organization], Warszawa 2010.

Rosa G., Komunikacja i negocjacje w biznesie [Communication and Negotiations in Business], Szczecin 2009.

Salacuse J.W., Negocjacje na rynkach międzynarodowych [Negotiations in International Markets], Warszawa 1994.

Szczerek Z., Co naprawdę Rosjanie sądzą o Polakach? [What the Russians Really Think about the Poles?] http://fakty.interia.pl/tylko_u_nas/news/co-naprawde-rosjanie-sadza-o-polakach,1808169,3439 [access: 24.12.2012].

Szczypiorski A., Początek [Beginning], Warszawa 1986.

Szul Ł., Stereotypy na temat Rosji i Rosjan [Stereotypes about Russia and Russians], http://www.rosjapl.info/rosja/stereotypy_rosji.php [access: 25.12.2012].

Wójcik P., Kultura rosyjskiego biznesu [Russian Business Culture], http://www.pawel.wojcik.com/rosja.html [access: 12.05.2010].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Partnerzy platformy czasopism