Autor - szczegóły

Escherich, Mark, Bauhaus-Universität Weimar, Niemcy

  • Vol 7 (2012): Różne drogi odbudowy - Studia i materiały
    Planowanie miasta oszczędzonego od zniszczeń. Koncepcje urbanistyczne śródmieścia Erfurtu. Dedykowane prof. dr. Tomaszowi Topfstedtowi z okazji jego 65. urodzin
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism