Autor - szczegóły

Krzemińska, Anna, Polska Akademia Nauk w Krakowie, Instytut Farmakologii, Polska

  • Vol 6 (2011): Uniwersytet i archiwum - Studia i materiały. Uniwersytet i archiwum. O obchodzeniu się z pamięcią historyczną w instytucjach edukacyjnych
    Making Available Archival Materials Protected by Copyright in Polish Archives of Universities and Scientific Institutions
    Abstrakt  PDF (English)


Partnerzy platformy czasopism