Jan Michał Kossowicz, Diariusz podróży po Europie (1682–1688) opracowała, wstępem i komentarzem opatrzyła Anna Markiewicz (2017), 748 p. ISBN 978-83-63580-80-3

Marcin Gadocha

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPMH.2018.015

Pełny tekst:

PDF (English)


ISSN 2083-7755 (print)
ISSN 2391-792X (online)

Partnerzy platformy czasopism