Znaki żydowskich drukarzy z krajów niemieckich oraz Rzeczpospolitej (XVI – XVIII wiek)

Anna Jakimyszyn

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPMH.2014.008

Abstrakt


W artykule starano się wyjaśnić, czym jest żydowski sygnet drukarski (historia, symbolika, metody przygotowania i użycie) oraz przedstawić historię żydowskiego drukarstwa w krajach niemieckich i na ziemiach polskich w okresie od XVI do XVIII wieku. Te informacje stanowią podstawę dla zaprezentowania sygnetów drukarskich używanych przez żydowskich drukarzy z tych terenów w omawianym okresie. Analiza dokonana została poprzez użycie trzech metod porównawczych, które pozwalają na pokazanie podobieństw i różnic między sygnetami, modyfikacji symboli oraz zmiany ich znaczeń.


Słowa kluczowe


żydowskie sygnety drukarskie; żydowska typografia z ziem polskich i niemieckich (XVI – XVIII w.)

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Amram D.W., Makers of Hebrew Books in Italy, (1909; repr. 1963).

Bałaban M., Drukarstwo żydowskie w Polsce XVI w., in: Pamiętnik zjazdu naukowego im. Jana Kochanowskiego w Krakowie, (1931), pp. 102 – 116.

Bendowska M., Doktór J., Świat ukryty w księgach. Stare druki hebrajskie ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego, (2011).

Berliner A., Über den Einfl uss des ersten hebräischen Buchdrucks auf den Cultus und die Cultur der Juden, (1896).

Burnett S.G., German Jewish Printing in the Reformation Era, in: Jews, Judaism, and the Reformation in Sixteenth–C. Germany, ed. by D.P. Bell, S.G. Burnet, (2006), pp. 503 – 527.

Burnett S.G., The Regulation of Hebrew Printing in Germany, 1555 – 1630: Confessional Politics and the Limits of Jewish Toleration, in: Infi nite Boundaries: Order, Disorder, and Reorder in Early Modern German Culture, ed. M. Reinhart and T. Robisheaux, (1998), pp. 329 – 348.

Dahl S., Dzieje książki, (1965).

Davies H.W., Devices of the early printers 1457 – 1560. Th eir history and development with a chapter on portrait fi gures of printers, (1935).

Encyclopaedia Judaica, Fred Skolnik, ed. in chief, (2ⁿd ed. 2007).

Friedberg Ch. D., History of Hebrew Typography in Poland from the beginning of the part of the year 1534, and its development up to our days, (1950), (Hebrew).

Glaister G.A., Encyclopedia of the Book, (1966).

Gries Z., Th e Book in the Jewish World 1700 – 1900, (2007).

Grimm H., Deutsche Buchdruckersignete des XVI. Jahrhunderts. Geschichte, Sinngehalt und Gestaltung kleiner Kulturdokumente, (1965).

Heller M.J., Printing the Talmud: A History of the Earliest Printed Editions of the Talmud, (1992).

Heller M.J., Studies in the Making of the Early Hebrew Book, (2007).

Krzak-Weiss K., Polskie sygnety drukarskie od XV do połowy XVII wieku, (2006).

Krzak-Weiss K., Typologia sygnetów drukarskich (na przykładzie znaków stosowanych przez polskich impresorów od XV do połowy XVII wieku), “Biblioteka”, 13 (22) (2009), pp. 7 – 18.

Pilarczyk K., Drukowana książka hebrajska a religia. Vademecum bibliologiczne, (2012).

Pilarczyk K., Hebrew printing houses in Poland against the background of their history in the world, “Studia Judaica”, 7, 2 (2004), pp. 201 – 221.

Pilarczyk K., Talmud i jego drukarze w pierwszej Rzeczypospolitej. Z dziejów przekazu religijnego w judaizmie, (1998).

Reiner E., Th e Ashkenazi Elite at the Beginning of the Modern Era: Manuscript versus Printed Book, “Polin”, 10 (2007), pp. 85 – 98.

Roberts W., Printers’ Mark, (1893).

Schmelzer M., Hebrew Printing and Publishing in Germany, 1650 – 1750: On Jewish Book Culture and the Emergence of Early Modern Jewry, “Leo Baeck Institute Yearbook”, 33 (1988), pp. 369 – 383.

Steinschneider M., Cassel D., Jüdische Typographie und jüdischer Buchhandel, (1851; repr. 1938).

Szwejkowska H., Książka drukowana XV – XVIII wieku. Zarys historyczny, (2ⁿd ed. 1975).

The Hebrew Book: An Historical Survey, ed. By R. Posner, I. Ta-Shma, (1975).

Weil E., Die Deutschen Druckzeichen des XV. Jahrhunderts, (1929).

Yaari A., Complaints of Proofreaders about Printing by Non-Jews on the Sabbath, in: idem, Studies in Hebrew Booklore (1958), pp. 172 – 175 [Hebrew].

Yaari A., Hebrew Printers’ Marks: From the Beginnings of Hebrew Printing to the End of the 19t c., (1943).

Yardeni A., Th e Book of Hebrew Script, (2002).

Zimmer E., Jewish Synods in Germany during the Late Middle Ages (1286 – 1603), (1978).

http://www.jewishvirtuallibrary.org

http://www.jewishencyclopedia.com

http://www.hebrewbooks.org
ISSN 2083-7755 (print)
ISSN 2391-792X (online)

Partnerzy platformy czasopism