65 Years of Gathering Archival Resources of the Nicolaus Copernicus University

Paulina Bunkowska, Bożena Kierzkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPMH.2011.010

Abstrakt


65 lat gromadzenia zasobu Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza przedstawia pokrótce historię i rozwój Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Następnie prezentowane są dzieje Archiwum UMK oraz obecne miejsce tej instytucji w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu. Najważniejsza z punktu widzenia prezentowanego tematu jest część trzecia, która dotyczy gromadzenia dokumentacji w zasobie Archiwum UMK. Przy charakterystyce zgromadzonych archiwaliów wprowadzono podział na dokumentację aktową, dokumentację organizacji związanych z Uczelnią, spuścizny i depozyty oraz dokumentację audiowizualną i specjalną. Zagadnienie gromadzenia dokumentacji uzupełniają także dane dotyczące przyjmowanych w ostatnich latach w Archiwum zasad organizacji informacji naukowej. Na zakończenie przedstawiono perspektywy rozwoju archiwum uczelnianego w dobie narastania dokumentacji elektronicznej.

Opracowane przez Autorki/Prepared by the Authors


Pełny tekst:

PDF (English)


ISSN 2083-7755 (print)
ISSN 2391-792X (online)

Partnerzy platformy czasopism