Variability of Air Masses Over Podlasie (Ne Poland) in the Years 2001–2010

Karolina Kierklo

DOI: http://dx.doi.org/10.2478/v10250-012-0006-5

Abstract


This paper concerns the frequency and duration of air masses over Podlasie (NE Poland) in the years 2001-2010. The synoptic maps in the Daily Meteorological Bulletin of the Institute of Meteorology and Water Management (IMGW 2001-2010) were the basis for the designation of six air masses observed over the area of Podlasie every day for 12.00 UTC. They were: arctic air (A), continental polar air (cP) partly transformed from old arctic air (oA), maritime polar air (mP), maritime warm polar air (mwP), old maritime polar air (omP), tropical air (T). The analysis shows that the most frequent air mass in the whole period was cP partly transformed from oA (approx. 33%) followed by omP (approx. 24%) and mP (19%). Tropical air occurred over Podlasie with the lowest frequency, with a value of only 3.6%. The frequencies of their occurrence varied from year to year. Less than 12% of cases (approx. 210) occurred for 4-20 days. The minimum values occurred for periods of more than 9 days (cP and omP masses, only). Slightly higher values occurred in the case of 7- to 9-day periods (6-14 cases 1.5%).

Keywords


air masses; frequency; duration; Podlasie; NE Poland

Full Text:

PDF

References


BOŁASZEWSKA J. and REUTT F., 1962, Częstotliwość występowania poszczególnych mas powietrza w Polsce w okresie 10-leciu lat 1946-1956, Prace PIHM, 66, 16-32.

BUCHERT L., 2006, Częstość występowania poszczególnych mas powietrza w rejonie Poznania w latach 1965-1990, Przegl. Geof., 51(3-4), 237-243.

DEGIRMENDŹIĆ J. and KOŻUCHOWSKI K., 2006, O drogach i kierunkach adwekcji mas powietrza nad obszar Polski. [in:] Trepińska J., Olecki Z. (eds.), Klimatyczne aspekty środowiska przyrodniczego, Kraków, 339-350.

GLUZA A., 1978, Masy powietrza i sytuacje baryczne a okresy dni charaktery­stycznych w makroregionie północno-wschodnim w latach 1951-1970, Folia Soc. Sci. Lublin., sectio B, 20, 1, 15-18.

GUMIŃSKI R., 1952, Materiały do poznania genezy i struktury klimatu Polski, Przegl. Geogr., 24(3), 3-36.

IMGW, 2001-2010, Daily Meteorological Bulletin, Institute of Meteorology and Weather Menagement, Warsaw (available at www.pogodynka.pl ).

KACZOROWSKA Z., 1958, Klimat województwa białostockiego, Dok., Geogr., 6, Warszawa, 1-58.

KASZEWSKI B. M., 1977, Warunki synoptyczne napływu powietrza arktycznego i zwrotnikowego nad środkowowschodni makroregion Polski (1961-1970), Przegl. Geof., 22(30), 1, 49-59.

KASZEWSKI B. M., 2008, Warunki klimatyczne Lubelszczyzny, Wyd. UMCS, Lublin, 60 pp.

KOSIBA A., 1952, Wstęp do klimatologii Polski, Wyd. Nauk. PWN, Wrocław, 56 PP.

KOTAS P., 2011, Długotrwałość mas powietrznych w Polsce Południowej (1951­2009), Prace i Studia Geogr., 47, 247-253.

MADANY R., 1971, O występowaniu przymrozków w różnych masach powietrza, Przegl. Geof., 16(24), 1-2, 95-100.

MICHAŁOWSKI M. and WARAKOMSKI W., 1974, Opady wewnątrzmasowe w Polsce w okresie 1951-1960, Przegl. Geof., 19(27) 2, 127-137.

MICHNA E., 1965, Klimat Rzeszowa (w zarysie), Annales UMCS, sectio B, 20, 8, 177-202.

MICHNA E., 1967, Klimat Przemyśla, Tow. Przyjaciół Nauk w Przemyślu, 11, Kraków, 245-320.

MICHNA E. and PACZOS S., 1971, Częstość występowania mas powietrznych i frontów atmosferycznych nad Bieszczadami Zachodnimi, Folia Societatis Sci. Lublin., sectio D, 12, 93-97.

MICHNA E. and PACZOS S., 1986, Częstość występowania mas powietrznych i frontów atmosferycznych nad Lubelszczyzną, Folia Soc. Sci. Lublin., sectio B, 28, 3-7.

MISIEWICZ Ł., 1969, Częstotliwość występowania mas powietrza arktycznego w Polsce w latach 1956-1960, Zesz. Nauk. Uniw. Łódz., Nauki Matemat.- Przyrod., 2, 32, 51-63.

NIEDZIAŁEK H., 1982, Próba porównania mas powietrznych pod względem warunków dopływu promieniowania całkowitego mierzonego w Puławach, Folia Soc. Sci. Lublin., sectio B, 24, 1/2, 93-99.

NIEDŹWIEDŹ T., 1968, Częstotliwość występowania układów barycznych, mas powietrza i frontów atmosferycznych nad polskimi Karpatami Zachodnimi, Przegl. Geogr., 40, 2, 473-478.

NIEDŹWIEDŹ T., 1981, Sytuacje synoptyczne i ich wpływ na zróżnicowanie przestrzenne wybranych elementów klimatu w dorzeczu górnej Wisły, Rozprawy Hab. UJ, 58, Kraków, 165 pp.

NIEDŹWIEDŹ T., 2000, Dynamika adwekcji mas powietrza arktycznego nad Polską Południową, Act. Univ. Nic. Copernici, Geogr., XXXI-Nauki Matemat.- Przyrod., 106, Toruń, 191-199.

NIEDŹWIEDŹ T., 2003., Częstość występowania mas powietrznych w Polsce południowej w drugiej połowie XX wieku. Postępy w badaniach klimatycznych i bioklimatycznych, Prace Geogr., 188, 65-74.

PASZYŃSKI J. and NIEDŹWIEDŹ T., 1991, Klimat [in:] Starkel L. (ed.) Geografia Polski, Środowisko przyrodnicze, PWN, Warszawa, 296-354.

RAFAŁOWSKI S., BOŁASZEWSKA J. and REUTT F., 1955, Częstotliwość występowania poszczególnych mas powietrza w Polsce, Wiad. Służby Hydrol. Met., 3(5), 3-23.

STOPA M., 1964, Warunki meteorologiczne sprzyjające powstawaniu burz w różnych masach powietrza, Przegl. Geof., 9 (17), 1, 69-75.

SZYCHTA M. A., 2002, Częstość występowania mas powietrza nad Polską w 25-le- ciu 1970-1995 [in:] Górka Z., Jelonek A., (eds.) Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, Kraków, 239-243.

TOMASZEWSKA A., 1964, Przebieg temperatur ekstremalnych w Warszawie w różnych masach powietrza w latach 1951-1960, Przegl. Geof., 9 (17), 1, 53-66.

TWARDOSZ R., ŁUPIKASZA E. and NIEDŹWIEDŹ T., 2011, The influence of atmospheric circulation on the type of precipitation (Kraków, southern Poland), Theor. Appl. Climatol., 104, 1-2, 23-250.

WARAKOMSKI W., 1969, Częstość występowania dni i okresów z poszczególnymi typami mas powietrza nad Polską (1951-1960), Przegl. Geof., 14 (22), 1, 67-77.

WIĘCŁAW M., 1995, Związki pomiędzy masami powietrza a elementami meteorologicznymi w Chojnicach, 44 Zjazd Pol. Tow. Geof. „Człowiek a środowisko”, 24-25 sierpnia, Toruń, 165-166.

WIĘCŁAW M., 1998, Częstość występowania mas powietrza nad Koszalinem w latach 1971-1990, Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A - Geogr. Fizycz., 49, 205-212

WIĘCŁAW M., 1999, Przestrzenne zróżnicowanie częstości występowania mas powietrza nad Polską w latach 1971-1990, Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A - Geogr. Fizycz., 50, 175-188.

WIĘCŁAW M., 2004, Masy powietrza nad Polską i ich wpływ na typy pogody, Wyd. Akad. Bydgoskiej im. K. Wielkiego, Bydgoszcz.

WIĘCŁAW M., 2010, Przestrzenne i sezonowe zróżnicowanie częstości występowania mas powietrza w Europie Środkowej w latach 1996-2005 [in:] Kolendowicz L. (ed.) Klimat Polski na tle klimatu Europy, Studia i Prace z Geografii i Geologii, 14, Warunki cyrkulacyjne i radiacyjne, Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, 9-21.

WIŚLIŃSKI A., 1975/76, Częstość dni z określonymi rodzajami mas powietrznych w Lublinie, Annales UMCS, sectio B, 30/31, 13, 235-243.

WIŚLIŃSKI A. 1977, Dobowy przebieg temperatury punktu rosy w nawiązaniu do mas powietrznych według danych z Lublina z lat 1956-65, Dok. Geograf., Streszczenia prac doktorskich 1975, 37-38.

WOŚ A., 2010, Klimat Polski w drugiej połowie XX wieku, Wyd. Nauk. UAM, Poznań, 489 pp.

ZINKIEWICZ W. and WARAKOMSKI W., 1959, Zarys klimatu Lublina. Annales UMCS, 14, sectio B, Lublin, 101-116.
ISSN 2080-7686 (print)
ISSN 2300-8490 (online)

 

 

Partnerzy platformy czasopism