O czasopiśmie

Głównym celem czasopisma Bulletin of Geography. Physical Geography Series powołanego do życia w 2009 roku jest prezentacja najważniejszych wyników badań z zakresu geografii fizycznej i nauk pokrewnych.