Exposure-Dependent Variations in Air Temperature and Humidity on the Moraine of the Aavatsmark Glacier (Nw Spitsbergen) in the Summer Season of 2010

Andrzej Araźny, Rajmund Przybylak

DOI: http://dx.doi.org/10.2478/v10250-012-0004-7

Abstract


The article presents results of research on the development of air temperature and relative humidity at a height of 5 cm above the active surface of the terminal lateral moraine of the Aavatsmark Glacier, relative to its exposure in the summer season of 2010. Variations in the two conditions were analysed for five measurement sites situated on northerly (SN), easterly (SE), southerly (SS) and westerly (SW) slopes, as well as on the flat top surface of the moraine (STop), in different weather conditions. The article also includes a temperature and humidity stratification in the near surface air layer (5-200 cm) above the moraine. The issues were investigated for mean values from the whole period of research, as well as for individual days demonstrating distinct degrees of cloudiness and wind speed.

Keywords


air temperature and humidity; microclimate; synoptic situations; Kaffiøyra; Spitsbergen

Full Text:

PDF

References


ARAŹNY A., 2012a, Ground temperature, [in:] Przybylak R., Araźny A., Kejna M. (eds.), Topoclimatic diverisity in Forlandsundet region (NW Spitsbergen) in global warming conditions, Oficyna Wydaw. “Turpress”, Toruń, 77-88.

ARAŹNY A., 2012b, Higric conditions, [in:] Przybylak R., Araźny A., Kejna M. (eds.), Topoclimatic diverisity in Forlandsundet region (NW Spitsbergen) in global warming conditions, Oficyna Wydaw. “Turpress”, Toruń, 115-137.

ARAŹNY A. and GRZEŚ M., 2000, Thermal conditions and seasonal thawing of the ice-cored moraines of the Aavatsmark glacier, [in:] Polish Polar Studies, 27th Internat. Polar Symp., Toruń, 135-152.

ARAŹNY A., PRZYBYLAK R. and KEJNA M., 2011, Zróżnicowanie wilgotności względnej i opadów atmosferycznych w rejonie Forlandsundet (NW Spitsbergen) w sezonie letnim 2010, Probl. Klimatol. Pol., 21, 155-172.

BARANOWSKI S., 1968, Termika tundry peryglacjalnej SW Spitsbergen, Acta Univ. Wratisl., 68, Wrocław, 74 pp.

KEJNA M., 2012, Radiation conditions, [in:] Przybylak R., Araźny A., Kejna M. (eds.), Topoclimatic diverisity in Forlandsundet region (NW Spitsbregen) in global warming conditions, Oficyna Wydaw. “Turpress”, Toruń, 53-75.

KEJNA M., PRZYBYLAK R. and ARAŹNY A., 2011, Bilans radiacyjny w rejonie Kaffi0yry (NW Spitsbergen) w sezonie letnim 2010 roku, Probl. Klimatol. Pol. 21, 173-186.

MARKIN W. A., 1975, Klimat oblasti sowremennogo oledenenija, [in:] Oledenenije Śpicbergena (Svalbarda), Izd. Nauka, Moskwa, 42-105.

NIEDŹWIEDŹ T., 1993, Long-term variability of the atmospheric circulation over Spitsbergen and its influence on the air temperature, [in:] XX Polar Symposium, Lublin, 17-30.

NIEDŹWIEDŹ T., 2011, Kalendarz typów cyrkulacji atmosfery dla Spitsbergenu - zbiór komputerowy, Uniwersytet Śląski, Katedra Klimatologii, Sosnowiec.

PRZYBYLAK R. and ARAŹNY A., 2006, Climatic conditions of the north-western part of Oscar II Land (Spitsbergen) in the period between 1975 and 2000, Polish Polar Res., 27(2), 133-152.

PRZYBYLAK R. and ARAŹNY A., 2012, Comparison of meteorological conditions in the area of Forlandsundet in the summer seasons of 2010-2011 with meteorological conditions in the years 1975-2011, [in:] Przybylak R., Araźny A., Kejna M. (eds.), Topoclimatic diverisity in Forlandsundet region (NW Spitsbregen) in global warming conditions, Oficyna Wydaw. “Turpress”. Toruń, 147-160.

PRZYBYLAK R., ARAŹNY A. and KEJNA M., 2012, Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na temperaturę powietrza w regionie Kaffi0yry (NW Spitsbergen) w okresie od lipca 2005 r. do sierpnia 2010 r., [in:] Bielec-Bąkowska Z., Łupikasza E., Widawski A. (eds. ), Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu, 181-194.

PRZYBYLAK R. and MASZEWSKI R., 2012, Air temperature, [in:] Przybylak R., Araźny A., Kejna M. (eds.), Topoclimatic diverisity in Forlandsundet region (NW Spitsbregen) in global warming conditions, Oficyna Wydaw. “Turpress”. Toruń, 89-113.

PRZYBYLAK R., KEJNA M. and MARCINIAK K., 1993, Termiczno- wilgotnościowa stratyfikacja w przyziemnej warstwie powietrza nad moreną i lodowcem w regionie Ziemi Oskara II (NW Spitsbergen) w sezonie letnim 1989 r., [in:] Wyniki badań VIII Toruńskiej Wyprawy Polarnej Spitsbergen’89, UMK, Toruń, 65-82.

PRZYBYLAK R., ARAŹNY A., KEJNA M. and POSPIESZYŃSKA A., 2011, Zróżnicowanie temperatury powietrza w regionie Forlandsundet (NW Spitsbergen) w sezonie letnim 2010, Prace i Studia Geogr., 47, 451-462.

WÓJCIK G., MARCINIAK K., PRZYBYLAK R. and KEJNA M., 1989, Zróżnicowanie temperatury powietrza i prężności pary wodnej w sezonie letnim pomiędzy Równiną Kaffioyra i Lodowcem Waldemara (NW Spitsbergen), [in:] Dorobek i perspektywy polskich badań polarnych, Mat. XVI Sympozjum Polar., UMK, Toruń, 170-172.
ISSN 2080-7686 (print)
ISSN 2300-8490 (online)

 

 

Partnerzy platformy czasopism