WATER TEMPERATURE AND ITS DIVERSITY IN THE DEEPEST LAKES OF THE TUCHOLA FOREST AND THE KASHUBIAN AND BRODNICKIE LAKELANDS

RAJMUND SKOWRON, ADAM PIASECKI

DOI: http://dx.doi.org/10.2478/bgeo-2014-0005

Abstract


This study presents the results of monthly examinations of the vertical distribution of water thermal structure (2008–2011) carried out over a four-year period in the deepest lakes located in the Kashubian and Brodnickie Lakelands and the Tuchola Forest1. Three lakes were selected for examination (Raduńskie Górne, Zbiczno and Ostrowite). Their maximum depths slightly exceed 40 m, and their surface areas range from 121 to 362.5 ha. The results of the measurements show that, despite only minor differences in depth, water temperature varied significantly between the studied lakes. These differences were mainly apparent in the extent of the epilimnion, water thermal stratification, and in the water temperature in the bottom-most layers in summer and winter. The diversity in thermal stratification of the lakes is mainly determined by their morphometric properties, their location above sea level, and the dynamic influences of winds.


Keywords


water temperature; lakes; NW Poland

Full Text:

PDF

References


AMBROSETTI W., BARBANTI L., 2001, Temperature, heat content, mixing and stability in Lake Orta: a pluriannual investigation, J. Limnol., 60 (1), 60–68.

CHOIŃSKI A., 2006, Katalog Jezior Polski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 600 pp.

CHOIŃSKI A., 2007, Limnologia fizyczna Polski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań, 547 pp.

CHOIŃSKI A., MARSZELEWSKI W., SKOWRON R., 2012, Indywidualizm jezior Parku Narodowego „Bory Tucholskie” na tle jezior w narodowych parkach polskich, Stud. Limnol. Telmatol., 6 (1), 19–26.

CHOMSKIS W., 1969, Dinamika i termika małych ozer, Izdatelstwo Mintis, Vilnius, 204 pp.

CHOMSKIS W., ŻUKAJTE E., 1970, Issliedowanija usłowij wiertikalnogo pierienosa tiepła w słoje metalimniona w pieriod termiczieskoj stagnacji, Reżim ozier, Trudy Wsiesojuznogo Simpozjuma, Vilnius, 1, 196–209.

GRZEŚ M., 1978, Termika osadów dennych w badaniu jezior, Prace Geogr. PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, 130, 96 pp.

HUTCHINSON G., E., 1957, A treatise on limnology, New York – London, Geography, physics, and chemistry, John Wiley & Sons, 1015 pp.

JAŃCZAK J., MAŚLANKA W., 2006, Cases of occurrence of secondary metalimnia in some lakes of the Ełk Lakeland, Limnol. Rev., 6, 123–128.

JEFREMOVA T., V., PALSHIN N., I., 2003, Formation of vertical thermal structure in lakes in Northwestern Russia and Finland, Water Resources, 30, 640–649.

JĘDRASIK J., 1975, Anomalia termiczna pod lodem na Jeziorze Raduńskim Górnym, Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UG, Geografia, nr 3, Gdańsk, 193–200.

KILKUS K., 1985, Wlijanie morfometrii ozera na ich termiczieskije charakteristyki, Vilnius, Geografija, 21, 45–55.

KILKUS K., 2000, Dimiktinų ežerų terminės struktūros, Vilniaus universiteto lejdykla, 200 pp.

KITAJEV S. P., 1978, Klassifikacja ozer mira, Moskwa, Wodnyje Resursy, 1, 97–103.

LAMPERT W., SOMMER U., 1996, Ekologia wód śródlądowych, PWN, Warszawa, 390 pp.

LANGE W., 1977, Warunki akumulacji ciepła w jeziorach Pojezierza Kaszubskiego, Zeszyty Naukowe BiNoZ UG, Geografia, 8, 89–108.

MAŚLANKA W., NOWIŃSKI K., 2006, Diversity of development of summer thermocline layers in Lake Upper Raduńskie, Limnol. Rev., 6, 201–206.

NIESINA L. W., 1970b, O parametre termiczeskoj stratyfikacji wody, Trudy GGO, Gidrometeoizdat, Leningrad, wyp. 271, 86–89.

OKULANIS E., 1976, Intensywność mieszania się i wymiana wód w zespole Jezior Raduńsko-Ostrzyckich, Zeszyty Naukowe BiNoZ UG, Geografia, 5, 57–71.

OKULANIS E., 1981, Studium limnologiczne Jezior Raduńsko-Ostrzyckich, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział Nauk o Ziemi, Gdańsk, 5, 110 pp.

PATALAS K., 1960, Mieszanie wody jako czynnik określający intensywność krążenia materii w różnych morfologicznie jeziorach okolic Węgorzewa, PAN, Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych, Roczniki Nauk Rolniczych, 77 (B–1), 223–242.

SKOWRON R., 1990, Struktura termiczna wody w okresie letniej stagnacji na przykładzie wybranych jezior z Pojezierza Gnieźnieńskiego i Kujawskiego, Acta Univ. Nicolai Copernici, Geogr., 22, 45–83.

SKOWRON R., 1999, Termiczna sezonowość wody powierzchniowej w jeziorach polskich – jej fluktuacje i tendencje, IMiGW, Warszawa, 231–243.

SKOWRON R., 2001, Surface water thermal seasons in Polish lakes, their distribution and spatial differentation, Limnol. Rev., 1, 251–263.

SKOWRON R., 2009, Kształtowanie się temperatury wody w okresie letniej stagnacji w najgłębszych jeziorach niżowych Polski [in:] Zasoby wodne i ich ochrona, Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 81–95.

SKOWRON R., 2010, Typologia termiczna jezior na Pojezierzu Brodnickim, [in:] Konferencja Hydrograficzna „Zasoby wodne – zmiany”, Poznań, 109–120.

SKOWRON R., 2011, Zróżnicowanie i zmienność wybranych elementów reżimu termicznego w jeziorach na Niżu Polskim, Rozprawy Monograficzne, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń, 245 pp.

TIKHOMIROV A., I., 1982, Termika krupnych ozer, Izdat. Nauka, Leningrad, 208 pp.

WETZEL R., G., 2001, Limnology, Lake and River Ecosystems, Academic Press, New York, 1006 pp.
ISSN 2080-7686 (print)
ISSN 2300-8490 (online)

 

 

Partnerzy platformy czasopism