Aluminium in waters of the active exchange zone in the Karkonosze National Park (Western Sudetes, SW Poland)

Henryk Marszałek, Michał Rysiukiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.2478/28781

Abstract


The paper presents the variability of aluminum concentrations in groundwater of the main porous-fissured aquifer and surface waters, occurred in the area of Karkonosze National Park (KPN), covering mainly the upper parts of the Karkonosze Mts. The analysis was based on the results of samplings carried out in the area of the KPN in August 2015 and supplemented with the results of water quality monitoring carried out during the period of 2010-2016 in selected catchments of the Karkonosze Mts. Significant spatial variability of aluminum concentrations, from several dozen to over 1090 μg/L,was observed, increasing along with the height of the measurement points. The highest concentrations were recorded in the ridge zone of the Karkonosze Mts., where the pH is the lowest.


Keywords


aluminum, active exchange zone, water chemistry, Karkonosze Mts.

Full Text:

PDF

References


APPELO CAJ and POSTMA D, 2005, Geochemistry, Groundwater and Pollution. A.A. Balkema Publishers, New York, NY. 649 p.

BATAYNEH AT, 2012, Toxic (aluminum, beryllium, boron, chromium and zinc) in groundwater: health risk assessment. Int. J. Environ. Sci. Technol. 9:153–162, DOI: http://doi.org/10.1007/s13762-011-0009-3

BERGGREN D and MULDER J, 1995, The role of organic matter in controlling aluminum solubility in acidic mineral soilhorizons. Geochim.Cosmochim.Acta,59(20): 4167-4180.

BŁAŚ M, SOBIK M and TWAROWSKI R, 2008, Changes of cloud water chemical compositions in the Western Sudety Mountains, Poland. Atmospheric Research, 87: 224-231.

BOCHEŃSKA T, GURWIN J, MARSZAŁEK H and WĄSIK M, 1997, Remarks about water-bearing and groundwater chemistry of hard rocks in the Western Sudetes. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2052: 63-77. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław.

CHUDY K and MARSZAŁEK H, 2010, Zmienność stężeń glinu w wodach strefy aeracji gnejsów Gór Sowich (Wielka Sowa, Sudety Środkowe) – wyniki wstępne. Biuletyn PIG 442: 21-26.

DE MEYER C, RODRÍGUEZ JM, CARPIOB EA, GARCÍA PA, STENGEL C and BERG M, 2017, Arsenic, manganese and aluminum contamination in groundwater resources of Western Amazonia (Peru). Science of the Total Environment 607–608: 1437–1450.

DOBRZYŃSKI D, 1995, Aluminium solubility in acid waters of the abandoned open pyrite mine at Wieściszowice (RudawyJanowickie Mts., West Sudetes). Geological Quarterly, 39(2): 241-254.

DOBRZYŃSKI D, 2009, Geochemistry and age of groundwater in a hydrochemically diversified aquifer (Permo-Carboniferous, the Intra- Sudetic Synclinorium, SW Poland) derived from geochemical modelling and isotopic studies. Acta Geologica Polonica, 59(3): 371–411.

Dz.U. z2017r. poz.328, 1566 I 2180. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz.U. RP Poz. 2294, Warszawa.

FRANKOWSKI M, ZIOŁA-FRANKOWSKA A, KURZYCA I,· NOVOTNÝ K, VACULOVIC T, KANICKÝ V, SIEPAK M and SIEPAK J, 2011, Determination of aluminium in groundwatersamples by GF-AAS, ICP-AES, ICP-MS and modelling of inorganic aluminium complexes. Environ. Monit. Assess. (2011) 182: 71–84, DOI: http://doi.org/10.1007/s10661-010-1859-8

KOWALSKI S and MARSZAŁEK H,1985, Chemizm wód Karkonoskiego Parku Narodowego. Mat.Arch .Zakładu Hydrogeoogii ING U.Wr. Wrocław.

KRYZA H., KRYZA J and MARSZAŁEK H, 1994, Zanieczyszczenie wód Karkonoszy. [In]: Fischer Z. (ed.), Karkonoskie Badania Ekologiczne II, Ofic. Wyd. Inst. Ekologii PAN, Dziekanów Leśny.

KRYZA H, KRYZA J and MARSZAŁEK H, 1995, Hydrogeochemia środowiska wodnego Karkonoszy. [In]: Fischer Z. (ed.): Problemy ekologiczne wysokogórskiej części Karkonoszy. Ofic. Wyd. Inst. Ekologii PAN, Dziekanów Leśny.

KRYZA H, KRYZA J and MARSZAŁEK H, 2005, Wody podziemne Karkonoszy. [In]: Mierzejewski M.P. (ed.) Karkonosze. Przyroda nieożywiona i człowiek. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2823. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 453-486.

MACIOSZCZYK A, 1987, Hydrogeochemia. Wyd. Geol., Warszawa.

MACIOSZCZYK A and DOBRZYŃSKI D, 2002, Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

MARIN C, TUDORACHE A and VLADESCU L, 2010, Aluminium Determination and Speciation Modelling in Groundwater from the Area of a Future Radioactive Waste Repository. Rev. Chim. 61(5): 431-438.

MARSZAŁEK H, 1996, Ocena jakości wód w obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego. Techn. Poszuk. Geol. 2, Kraków.

MARSZAŁEK H, 2007, Kształtowanie zasobów wód podziemnych w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej”. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2993, seria: Hydrogeologia. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

MARSZAŁEK H and RYSIUKIEWICZ M, 2015, Raport z wykonania zadania: „Długookresowe badania klimatologiczne, hydrologiczne i fizykochemiczne w leśnych zlewniach górskich w Karkonoskim Parku Narodowym w roku 2015. Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

MARSZAŁEK H and RYSIUKIEWICZ M, 2017,Waterquality in hard rocks of the Karkonosze National Park (Western Sudetes, SW Poland). GEOSCIENCE RECORDS. Geosci. Rec. 4–1: 14–20, DOI: http://doi.org/10.1515/georec-2017-0002

MIERZEJEWSKI MP, 2005, Karkonosze – ewolucja masywu granitowego. [In]: Mierzejewski M.P., (ed.): Karkonosze. Przyroda nieożywiona i człowiek. Wyd. U. Wr., Wrocław.

PARKHURST DL, and APPELO CAJ, 1999, User's guide to PHREEQC (version 3). US Geol.

Surv. Water Resour. Inv. Rep. 99-4259, 312p.

SACHANBIŃSKI M, 1995, Środowisko geochemiczne Karkonoszy. [In]: Fischer Z. (ed.), Problemy ekologiczne wysokogórskiej części Karkonoszy. Ofic. Wyd. Inst. Ekologii PAN, Dziekanów Leśny.

ZWOŹDZIAK J, KMIEĆ G, ZWOŹDZIAK A and KACPERCZYK K., 1995, Presja zanieczyszczeń przemysłowych w ostatnim wieloleciu a stan obecny. [In]: Fischer Z. (ed.), Problemy ekologiczne wysokogórskiej części Karkonoszy. Ofic. Wyd. Inst. Ekologii PAN, Dziekanów Leśny.
ISSN 2080-7686 (print)
ISSN 2300-8490 (online)

 

 

Partnerzy platformy czasopism