RECESSION OF KAFFIØYRA REGION GLACIERS, OSCAR II LAND, SVALBARD

Ireneusz Sobota, Krzysztof R. Lankauf

DOI: http://dx.doi.org/10.2478/2327

Abstract


The main aim of this research was to describe the course of the glacier retreat in the Kaffiøyra Region, starting from the maximum advance of the glaciers to the year 2009. From maps and archival data as well as the results of the field measurements and GPS measurements carried out in the years 1977–2009, the authors present the retreat histories for six glaciers. The smallest retreat was recorded for Waldemarbreen (8 m a-1), while Elisebreen retreated at the fastest rate of 18 m a-1. Since 1909 the area of Kaffiøyra glaciers has decreased by 37% on average. The smallest change was recorded in the case of Irenebreen and Waldemarbreen, while the largest was in the case of Oliverbreen and Einvindbreen. As the analysis of the glacier extension in the valley areas of the Kaffiøyra Region indicates, all of them have been in the same recession stage since 1909.  


Keywords


recession; area changes; glacier; Svalbard

Full Text:

PDF

References


Bamber J.L., Krabill W., Raper V., Dowdeswell J.A., Oerlemans J., 2005, Elevation changes measured on Svalbard glaciers and ice caps from airborne LIDAR data, Annals Glaciol., 42, 202–208.

Bartkowiak Z., Lankauf K.R., Sobota I., Zawicki R., 2004, Wstępne wyniki zastosowania technik GPS w pomiarach geodezyjnych na lodowcu Waldemara (NW Spitsbergen), Polish Polar Studies, 21–27.

Błaszczyk M., Jania J.A., Hagen J.O., 2009, Tidewater glaciers of Svalbard: Recent changes and estimates of calving fluxes, Polish Polar Res., 30, 2, 85–142.

Forel F. A ., 1895, Les variations périodiques des glaciers. Discours préliminaire. Extrait des Archives des Sciences physiques et naturelles, XXXIV, 209–229.

Grześ M., Król M., Sobota I., 2008, Glacier geometry change in the Forlandsundet area (NW Spitsbergen) using remote sensing data, The Dynamic and Mass Budget of Arctic Glaciers, Workshop and GLACIODYN (IPY) Meeting, IASC Working Group on Arctic Glaciology, Utrecht University, 50–52.

Hagen J.O., Eiken T., Koh ler J., Melvold K., 2005, Geometry changes on Svalbard glaciers -mass balance or dynamic response?, Annals Glaciol., 42, 255–261.

Isachsen G., 1912, Mapa – Spitsberg (Partie Nord-Ouest), Mapa w skali 1: 200 000, 1909–1910, Paris, 1912–1914.

Klimaszewski M., 1960, Studia geomorfologiczne w zachodniej części Spitsbergenu między Kongsfjordem a Eidembukta, Zesz. Nauk. UJ, 32, 89 pp.

Król M., Ćmielewski M., 2010, Satellite orthophotomap of the Forlandsundet region, Svalbard, Toruń.

Lankauf K.R., 1982, Waldemar Glacier (Lodowiec Waldemara), Mapa topograficzna 1: 5000, Act. Univ. Nic. Copernici, Geogr. XVI, 51.

Lankauf K.R., 1993, Nowe dane o recesji lodowców Kaffiøyry (Ziemia Oskara II, NW Spitsbergen), [in:] Wyniki badań VIII Toruńskiej Wyprawy Polarnej Spitsbergen`89, Toruń, 113–129.

Lankauf K.R., 1996, Recesja Lodowca Waldemara, Dynamika środowiska polarnego, Streszczenia referatów i komunikatów sesji polarnej, UMCS, Lublin, 24–25.

Lankauf K.R., 1997, Recession of Waldemar Glacier, [in:] Dynamics of polar environment, Polar Session (Spitsbergen Geographical Expeditions), UMCS, Lublin, 125–127.

Lankauf K.R., 2002, Recesja lodowców rejonu Kaffiøyry (Ziemi Oskara II-Spitsbergen) w XX wieku, Prace Geogr., 183, 221 pp.

Lankauf K.R., 2005, Recesja lodowców rejonu Kaffiøyry (Ziemia Oskara II -Spitsbergen) w XX wieku, [in:] Grześ M. and Sobota I. (eds.), Kaffiøyra. The Outline of Kaffiøyra Geography (NW Spitsbergen). Oficyna Wydawnicza TURPRESS, Toruń, 61–76.

Lefauconnier B., Hagen J. O., 1991, Surging and calving glaciers in Eastern Svalbard, Meddelelser, 116, 132 pp.

Nuth C., Kohler J., Aas H.F., Brandt O., Hagen O., 2007, Glacier geometry and elevation changes on Svalbard (1936–90): a baseline dataset, Annals of Glaciol., 46, 106–116.

Nuth C., Moholdt G., Kohler J., Hagen J.O., Kääb A., 2010, Svalbard glacier elevation changes and contribution to sea level rise, J. Geophys. Res., 115, 16 pp.

Puczko D., Jania J.A., Głowacki P., Migała K., 2006, Considerations on short-term and seasonal fluctuations of Hansbreen – a Svalbard tidewater glacier, The Mass Budget of Arctic Glaciers, Workshop and GLACIODYN Planning Meeting, 29 January 3 February 2006, Obergurgl, IMAU Utrecht, 73–77.

Rachlewicz G., Szczuciński W., Ewertowski M., 2007, Post-“Little Ice Age” retreat rates of glaciers around Billefjorden in central Spitsbergen, Svalbard, Polish Polar Res., 28, 3, 159–186.

Sobota I., 2005, Struktura bilansu masy lodowców Kaffiøyry na tle lodowców Svalbardu, [in:] Grześ M. and Sobota I. (eds.), Kaffiøyra. Zarys środowiska geograficznego Kaffiøyry (NW Spitsbergen), Oficyna Wydawnicza TURPRESS, Toruń, 43–60.

Sobota I., 2007a, Mass balance monitoring of Kaffiøyra glaciers, Svalbard. The Dynamic and Mass Budget of Arctic Glaciers. The Dynamics and Mass Budget of Arctic Glaciers, IASC Working Group on Arctic Glaciology Meeting, IMAU, 108–111.

Sobota I., 2007b, Mass balance of Kaffiøyra glaciers, Svalbard, Landform Analysis, 5, 75–78.

Sobota I., 2007c, Ablation and outflow from Kaffiøyra glaciers in 1996– 2006, Svalbard, The Dynamics and Mass Budget of Arctic Glaciers, IASC Working Group on Arctic Glaciology Meeting, IMAU, 104–107.

Sobota I., 2007d, Charakterystyka bilansu masy i zmian geometrii lodowców Kaffiøyry w roku 2005 i 2006, Svalbard, [in:] Przybylak R., Kejna M., Araźny A., Głowacki P. (eds.), Abiotyczne środowisko Spitsbergenu w latach 2005–2006 w warunkach globalnego ocieplenia, Toruń, 215–231.

Sobota I., 2007e, Selected methods in mass balance estimation of Waldemar Glacier, Spitsbergen, Polish Polar Res., 28, 4, 249–268.

Sobota I., 2009, The near-surface ice thermal structure of the Waldemarbreen, Svalbard, Polish Polar Res., 30, 4, 317–338.

Zagórski P., Siwek K., Gluza A., 2008a, Zmiany zasięgu czoła i geometrii lodowca Renarda (Spitsbergen) na tle zmian klimatycznych XX wieku, Probl. Klimatol. Pol., 18, 113–125.

Zagórski P., Siwek K., Gluza A., Bartoszewski S., 2008b, Changes in the extent and geometry of the Scott Glacier, Spitsbergen, Polish Polar Res., 29, 2, 163–185.

Zapolski R., 1977, Geodetic and Topographic Accomplishments of the “Toruń Polar Expedition, Spitsbergen-1975”, Act. Univ. Nic. Copernici, Geogr., XIII, 21–37.
ISSN 2080-7686 (print)
ISSN 2300-8490 (online)

 

 

Partnerzy platformy czasopism