WEATHER TYPES IN THE NORWEGIAN ARCTIC

Andrzej Araźny

DOI: http://dx.doi.org/10.2478/2325

Abstract


In order to assess the usefulness of Norwegian Arctic bioclimatic conditions for outdoor activities in the years 1971–2000, the author applied his own weather typology developed on the basis of the classification proposed by Błażejczyk (1979). The typology classified four weather groups for the study area. Atmospheric circulation types proposed by Niedźwiedź (2002) were used to determine the synoptic situations and types of favourable weather conditions for outdoor recreation, tourism and work, as well as those that may pose a threat to human life.  


Keywords


Norwegian Arctic; bioclimatic conditions; tourism; human thermal sensation

Full Text:

PDF

References


Araźny A., 2008, Bioklimat Arktyki Norweskiej i jego zmienność w okresie 1971–2000, Wyd. UMK, Toruń, 215 pp.

Besancenot J. P., 1990, Climate and tourism, Masson. Collection Géographie, Paris-Milan-Barcelone-Mexico, 223 pp.

Błażejczyk K., 1979, Typologia pogody na potrzeby klimatoterapii, Dok. Geogr, 2, 12–24.

Błażejczyk K., 1992, Bioklimatyczna analiza warunków pogodowych w Polsce, Zesz. IGiPZ PAN, 8, 32 pp.

Błażejczyk K., 2004, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Prace Geogr, 192, 291 pp.

Błażejczyk K., Błażejczyk M., 2003, Software application BioKlima 2.2. www.igipz.pan.pl/geoekoklimat/ blaz/bioklima.htm.

Bogucki J., 1967, Nowa typologia pogody dla analizy biometeorologicznych podstaw rytmów biologicznych, Zesz. Nauk. AWF, Monografie, 21, Poznań, 347 pp.

Daniłowa N. A., 1988, Przyroda i nasze zdrowie, Wiedza Powsz., Warszawa, 265 pp.

Hoffman R. G., 2002, Human psychological performance in cold environments, [in:] Pandolf K. B., Burr R. E. (eds.) Medical aspects of harsh environments. Department of the Army, Office of the Surgeon General, 383–410.

Kaltenborn B. P., Emmelin L., 1993, Tourism in the high north: Management challenges and recreation opportunity spectrum planning in Svalbard, Norway. Environmental Management, 17, 1, 41–50.

Kluba M., 1993, Zagadnienie turystyki w regionie Kaffiöyry (NW Spitsbergen), Wyniki badań VIII Toruńskiej Wyprawy Polarnej Spitsbergen 1989, UMK Toruń, 175–184.

Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 1997, Bioklimatologia człowieka. Metody i ich zastosowanie w badaniach bioklimatu Polski, IGiPZ PAN, Monografie 1, Warszawa, 200 pp.

Kwarecki K., 1980, Problemy biomedyczne pobytu człowieka w strefach polarnych ze szczególnym uwzględnieniem Antarktyki, Med. Lotn., 69, 1–13.

Niedźwiedź T., 2001, Zmienność cyrkulacji atmosfery nad Spitsbergenem w drugiej połowie XX wieku, Probl. Klimatol. Pol., 11, 7–26.

Niedźwiedź T., 2002, Catalogue of atmospheric circulation types for Spitsbergen (1951–2000), Katedra Klimatologii Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, computer set.

Niedźwiedź T., 2003, Współczesna zmienność cyrkulacji atmosfery, temperatury powietrza i opadów atmosferycznych na Spitsbergenie, Probl. Klimatol. Pol., 13, 79–92.

www.svalbard.net., 2008, Svalbard Tourism, internet page.

Steffensen E., Nordli P. Ø., Hanssen-Bauer I., 1996, Station history for Norwegian Arctic station, DNMI-Report 17/96, Klima, Oslo, 44 pp.

Stewart E. J., Drape r D., Johnston M. E., 2005, A review of tourism research in the polar regions, Arctic, 58, 4, 383–394.

Terelak J., 1982, Człowiek w sytuacjach ekstremalnych, izolacja antarktyczna, Wyd. Minist. Obrony Narod., Warszawa, 352 pp.
ISSN 2080-7686 (print)
ISSN 2300-8490 (online)

 

 

Partnerzy platformy czasopism