CRITERIA OF THERMAL CLASSIFICATIONS OF LAKES

Rajmund Skowron

DOI: http://dx.doi.org/10.2478/2324

Abstract


Since the early twentieth century limnological literature has presented numerous classifications of lakes. Most frequently these classifications refer to genetic systematization. In the latter half of the twentieth century new divisions of inland water bodies were introduced with respect to mictic, trophic and thermal properties. These proposals, however, make up a very diverse and scattered material, particularly due to the considered criteria. The author of this article decided to verify opinions and criteria of these systematisations to provide a better understanding of the problem.  


Keywords


lake; classification; thermal

Full Text:

PDF

References


Abrosov V.N., 1971, Termičeskaja klassifikacia smešannych ozer umerennyh širot, [in:] Priroda i hozjajstvennoe ispolzowanie ozer Pskovskoj i prilegajuščih oblastej, II Miežvuz. konf., Pskov, 3–5.

Bernatowicz S., 1981, Thermal types of lakes in North-Eastern Poland, Ekologia Polska, 29, 585–594.

Bogoslavskij B.B., Muravejskij S.D., 1955, Očerki po ozerovedeniju, Izdat. Moskovskogo Univ., Moskva, 176 pp.

Bojanowicz M., 1970, Termika wód jeziornych w Polsce i ocena zasobów ciepła w jeziorach, Mat. PIHM, 676, 55 pp.

Chojnowski S., 1967, Uwagi o zmianach temperatury wody jeziornej, Wiad. Służby Hydrol.-Meteorol., 3 (15), 1.

Chomskis V., Levickas A., Petrauskaitĕ J., 1966, Kai kurių Lietuvos TSR ežerų šilumos atsargos žiemą ir jų kaupimo sąlygos, Liet. TSR aukšt. m-lų mokslo darbai. Geografija ir geologija, 4, 5–11.

Chomskis W., 1969, Dinamika i termika malyh ozer, 13, Izdat. Mintis, Vilnius.

Chomskis W., Żukajte E., 1970, Issliedovanija uslovij vertikalnogo perenosa tepla v sloje metalimniona v period termičeskoj stagnacji, Režim ozer, Trudy Vsesojunznogo Simpozjuma, t. I, Vilnius, 196–209.

Gieysztor M., 1960, On the thermal conditions of the littoral zone of lakes, Polskie Archiw. Hydrobiol. i Rybactwa, 8, 171–193.

Gołębiewski R., Lange W., 1976, Stosowalność niektórych typologii limnologicznych na przykładzie jezior Pojezierza Kaszubskiego, Zesz. Nauk. Uniw. Gdańskiego, Geografia, 5, 25–56.

Grześ M., 1978, Termika osadów dennych w badaniu jezior, Prace Geogr. PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 130 pp.

Häkanson L., Jansson M., 1983, Principles of Lake Sedimentology, Springer Verlag, Heidelberg, 316 pp.

Hutchinson G.E., 1957, A treatise on limnology, vol. 1. Geography, physics, and chemistry. John Wiley & Sons.

Hutchinson G.E., Löffler H., 1956, The thermal classification of lakes, Proc. Nat. Acad. Sci., Washington, 42: 84–86.

Järvet A, 2002, Climatological calendar of Estonian lakes and its longterm changes. – Nordic Hydrological Programme, Report No. 47, 2, 677–687.

Jędrasik J., 1985, Uwarunkowania cykli termicznych w jeziorach, Zesz. Nauk. Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi Uniw. Gdańskiego, Geografia, 14, 45–56.

Kilkus K., 2000, Dimiktinų ežerų terminės struktūros, Vilniaus universiteto lejdykla, 200 pp.

Kitajev S.P., 1978, Klassifikacja ozer mira, Vodnyje Resursy, Moskva, 1, 97–103.

Kitajev S.P., 1984, Ekologičeskoje osnovy bioproduktyvnosti ozer raznych prirodnyh zon, Moskva, 207 pp.

Klaven V.M., 1978, Raspredelenije temperatury vody po glubinie w Kahovskom vodohranilišče, Voprosy režima i issliedovanija ozer i vodohranilišč, 203, Leningrad, 144–160.

Kubiak J., 2003, Największe dimiktyczne jeziora Pomorza Zachodniego. Poziom trofii, podatność na degradację oraz warunki siedliskowe ichtiofauny, Rozprawy 214, Akad. Rolnicza w Szczecinie, Szczecin, 96 pp.

Lange W., 1985, Ustroje termiczne jezior Pojezierza Kaszubskiego, Zesz. Nauk. Uniw. Gdańskiego, Rozpr. i monografie, Gdańsk.

Lange W., 1986, Fizyczno-limnologiczne uwarunkowania tolerancji systemów jeziornych, Zesz. Nauk. Uniw. Gdańskiego, Rozpr. i monografie, Gdańsk, 79, 177 pp.

Lewis, W.M., 1983, A revised classification of lakes based on mixing, Can. J. fish. Aquat. Sci., 40, 1779–1787.

Mientki C., Wiśniewski G., 2003, Characteristics of limnologic seasons in restored Lake Kortowskie in years 1952–2002, Limnol. Rev., 3, 159– 164.

Niesina L.V., Ogneva T.A., 1975, Solnečnaja radiacja i teplovyj balans vodojemov, Krugovorot veščestva i energii v vodojemach, Novosybirsk, 308–313.

Potachin M.S., 2006, Obzor klassifikacji vodojemov Karelii, Vodna sreda Karelii: issledovanije, ispolzowanije, ohrana, Materialy II respublikanskoj školy-konferencji molodyh učionych 20–21.02.2006, Petrozavodsk, 16–21.

Skowron R., 2001, Surface water thermal seasons in polish lakes, their distribution and spatial differentation, Limnol. Rev., 1, 251–263.

Skowron R., 2009, Kształtowanie się temperatury wody w okresie letniej stagnacji w najgłębszych jeziorach niżowych Polski, [in:] Zasoby wodne i ich ochrona. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych, Fundacja Rozwoju Uniw. Gdańskiego, 81-95.

Tikhomirov A.I., 1970, Klassifikacja ozer umernoj zony po termičeskomu režimu, Režim ozer, Trudy Vsiesojunznogo Simpozjuma, t. I, Vilnius, 174–185.

Tikhomirov A.I., 1982, Termika krupnyh ozer, Izdat. Nauka, Leningrad, 208 pp.

Wetzel R., G., 2001, Limnology, Lake and River Ecosystems, Academic Press, New York, 1006 pp.

Wiszniewski J., 1953, Uwagi w sprawie typologii jezior polskich, Polskie Archiwum Hydrobiologii, 1 (14), 11–23.

Yoshimura S., 1936, A contribution to the knowledge of deep water temperatures of Japanese lakes, Part 1. Summer temperatures, Jap. J. Astr. Geophys., 13, 61–120.

Zafar A.R., 1959, Taxonomy of lakes, Hydrobiologia, 13, 287–299.

Zajkov, 1955, Očerki po ozerovedeniju, Gidrometeoidat, Leningrad, 271 pp.
ISSN 2080-7686 (print)
ISSN 2300-8490 (online)

 

 

Partnerzy platformy czasopism