THE USE OF THE TEMPORAL OSCILLATION MODEL TO ASSESS VARIABILITY OF PRECIPITATION

Arkadiusz Bartczak, Dariusz Brykała, Marta Cebulska

DOI: http://dx.doi.org/10.2478/2323

Abstract


The article presents the variability of precipitation based on the temporal oscillation model. Series of monthly precipitation totals from the years 1955–1980 were used for the analysis. The detailed research referred to the selected 10 measurement stations in central Poland and 17 in southern Poland. Data series from all the measurement stations were verified in terms of their statistical homogeneity. Furthermore, in accordance with the model guidelines, the tendency was assessed. This was followed by calculation of seasonal and accidental oscillations of precipitation. The results were used to present the variability of precipitation in the two areas studied. The measurement stations in southern Poland showed a much higher mean variation of seasonal oscillations of monthly precipitation. Accidental precipitation, however, is much more significant for the total variability of precipitation in southern Poland.


Keywords


precipitation; variability of precipitation; temporal oscillation model; precipitation tendencies; seasonal oscillations; accidental oscillations

Full Text:

PDF

References


Bartczak A., 2007, Wieloletnia zmienność odpływu rzecznego z dorzecza Zgłowiączki. Prace Geogr. IGiPZ PAN, 209, 164 pp.

Byczkowski A., 1999, Hydrologia. t. II, Wydawnictwo SGGW, 356 pp.

Czaja S., 1988, Zmiany stosunków wodnych w zlewni Brynicy w wyniku gospodarczej działalności człowieka. Geographia. Studia et dissertationes, 11, 60–93.

Czaja S., Jankowski A.T., 1989, Zastosowanie modelu wahań w czasie do oceny antropogenicznych zmian odpływu rzek województwa katowickiego w dwudziestoleciu 1961–1980. Geographia. Studia et dissertationes, 13, 7–23.

Czaja S., Radosz J., 1989, Zmienność opadów atmosferycznych na terenie województwa katowickiego w latach 1961–1980, Czasopismo Geogr., 2, 177–189.

Jankowski A.T., 1986, Antropogeniczne zmiany stosunków wodnych na obszarze uprzemysławianym i urbanizowanym (na przykładzie Rybnickiego Okręgu Węglowego), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 277 pp.

Kaczorowska Z., 1962, Opady w Polsce w przekroju wieloletnim, Prace Geogr. IG PAN, 33, 112 pp.

Kożuchowski K., 1981, Zmienność opadów atmosferycznych w Zakopanem w przebiegu wieloletnim, Przegl. Geogr., LXIII, 1, 43–60.

Kożuchowski K., 1986, Zmienność opadów w Polsce w przebiegu wieloletnim, Przegl. Geogr., LVIII, 3, 441–457.

Kożuchowski K., Kłysik K., Tarajkowska M., Wibig J., 1990, Rytmiczne zmiany opadów atmosferycznych na obszarze Międzyrzecza Pilicy i Warty, Przegl. Geogr., LXII, 3–4, 359–382.

Limanówka D., 2001, Rekonstrukcja warunków klimatycznych Krakowa w pierwszej połowie XVI wieku, Mat. Bad. IMGW, Seria: Meteorologia, 33, Warszawa, 176 pp.

Lorenc H., 1994, Ocena zmienności temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w okresie 1901–1993 na podstawie obserwacji z wybranych stacji meteorologicznych w Polsce, Wiad. IMGW, Warszawa, XVII, 4, 43–60.

Paszyński J., 1955, Opady atmosferyczne dorzecza Odry i ich związek z hipsometrią i zalesieniem, Prace Geogr. IG PAN, 4, 90 pp.

Opady atmosferyczne – Roczniki z lat 1955–1980, IMGW w Warszawie (Roczniki z okresu 1955–1967 PIHM w Warszawie), Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.

Sobczyk M., 2002, Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 377 pp.

Twardosz R., 1999, Warunki pluwialne w Krakowie w latach 1792–1998, Czasopismo Geogr., 2, 221–234.

Wójcik G., Marciniak K., 1993, Opady atmosferyczne w regionie dolnej Wisły w okresie 1951–1980, [in:] Z. Churski (ed.) Uwarunkowania przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne zagospodarowania dolnej Wisły, Instytut Geografii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 107–121.
ISSN 2080-7686 (print)
ISSN 2300-8490 (online)

 

 

Partnerzy platformy czasopism