CHANGES IN FREQUENCY OF OCCURRENCE OF YEARLY PRECIPITATION ANOMALIES IN THE LUBLIN REGION IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY

Szczepan Mrugała, Krzysztof Siwek

DOI: http://dx.doi.org/10.2478/2322

Abstract


The aim of this paper is to characterise changes in frequency of occurrence of anomalous yearly sums of atmospheric precipitation in the Lublin region in the period 1951–2000. In the second half of the 20th century negative precipitation anomaly occurred in a larger number of stations than the positive anomaly. Particularly strong anomalies were observed in two decades (1951–1960 and 1981–1990). However, during two following decades (1961–1970 and 1971–1980) the positive anomaly occurred in more stations.  


Keywords


climate change; precipitation anomalies; Lublin region

Full Text:

PDF

References


Kaszewski B. M., Siwek K., 2005, Dobowe sumy opadu atmosferycznego ≥ 50 mm w dorzeczu Wieprza i uwarunkowania cyrkulacyjne (1951– 2000), [in:] Ekstremalne zjawiska hydrologiczne i meteorologiczne, E. Bogdanowicz, U. Kossowska-Cezak, J. Szkutnicki (eds.). Polskie Towarzystwo Geofizyczne i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa, 122–130.

Mrugała S., 1997, Próba określenia naturalnej normy i anomalii opadów atmosferycznych, Przegl. Geofiz., 2, 169–174.

Mrugała S., 2001, Opady atmosferyczne o normalnej i anomalnej wysokości na obszarze Polski (1951–1990), Rozpr. hab. Wydz. BiNoZ, LXVI, Wyd. UMCS. Lublin, 194 pp.

Mrugała S., 2007, Anomalne sumy opadów atmosferycznych w wybranych stacjach Lubelszczyzny. Przegl. Geofiz., 2, 115–120.

Siwek K., 2006, Zróżnicowanie opadów atmosferycznych na Lubelszczyźnie w latach 1951–2000, Praca doktorska, maszynopis w Zakładzie Meteorologii i Klimatologii UMCS. Lublin.
ISSN 2080-7686 (print)
ISSN 2300-8490 (online)

 

 

Partnerzy platformy czasopism