SOME REMARKS ON THE HIGHEST WIND SPEED VALUES IN LUBLIN

Marek Nowosad, Mateusz Dobek, Adam Kieliszek, Krzysztof Siwek

DOI: http://dx.doi.org/10.2478/2321

Abstract


This paper presents and analysis of the highest wind speed values recorded at the Meteorological Observatory of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. The study uses values recorded data (3 times a day) for the period 1981–2005. During the 25 years of the study period there were 19 occasions of wind speed ≥ 10 m·s-1 and 14 cases of winds gusting at or over 20 m·s-1. Both kinds of situation were noticed most often in January and did not occur in May, June, July or August.  


Keywords


gust of wind; wind speed; Lublin

Full Text:

PDF

References


Gumiński R., 1936, Trąba powietrzna pod Lublinem w dn. 20 lipca 1931 r. Wiad. Meteorol. i Hydrol., 158, 7–9, 73–79.

Gumiński R., 1952, Rozkład kierunków i prędkości wiatru na niektórych stacjach meteorologicznych Polski. Wiad. Służby Hydrol. i Met., III, 2a, 45–64.

Inne wydarzenia, 2004–10–18, Sport nr 39, supplement to Gazeta Wyborcza nr 245, 10.

Lorenc H., 1996, Struktura i zasoby energetyczne wiatru w Polsce. Mat. Bad., seria: Meteorologia 25, IMGW, Warszawa, 155 pp.

Lorenc H. (ed.), 2005, Atlas klimatu Polski. IMGW, Warszawa, 116 pp.

Piasecki D., 1952, Wiatry o maksymalnych prędkościach na obszarze Polski w latach 1928 – 1938. Wiad. Służby. Hydrol. i Met., III, 2a, 66–102.

Trąba powietrzna nad Lublinem, 1931, ABC Pismo codzienne, nr 214, p. 1, Lublin, 22 lipca 1931.

Warakomski W., 1984, Przydatność wyznaczania średniego dziennego kierunku wiatru do określania jego wieloletniej zmienności. Przewodnik Ogólnopolskiego Zjazdu PTG, Lublin, 124–127.

Warakomski W., 1991, Z badań nad zmiennością kierunku wiatru. Przegl. Geofiz., 3, 207–213.

Warakomski W. 1992, Porównanie średniego kierunku wiatru obliczanego z 24, 3 i 4 terminów w ciągu doby. Annales UMCS, sec. B, XLVII, 5, 109–121.

Wieczór i noc grozy. Huragan nad Lublinem. Część miasta legła w gruzach. 1931, Głos Lubelski, 22 lipca 1931, 3–4.

Wierzbicki Z., 1968, Rozkład prędkości wiatrów w Polsce na wysokości 10 i 25 m nad gruntem. Prace PIHM, 93, 63–75.

Wierzbicki Z. and Z. Bartkowski, 1970, Charakterystyka klimatologiczna pola dolnych wiatrów w Polsce. PIHM, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa, 19 pp.

Wiszniewski W., 1973, Atlas klimatyczny Polski. PIHM, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa, 178 pp.

Zinkiewicz W., Warakomski W., 1959, Zarys klimatu Lublina. Zusammenfassung: Das Lokalklima von Lublin – im Grundriss. Annales UMCS, sec. B, 14, 2, 60–64.

Zinkiewicz W. Zinkiewicz A., 1975, Atlas klimatyczny województwa lubelskiego 1951–1960. LTN Lublin.
ISSN 2080-7686 (print)
ISSN 2300-8490 (online)

 

 

Partnerzy platformy czasopism