PHENOLOGY OF SOCIAL WASPS (HYMENOPTERA: VESPINAE) IN THE KUJAWY REGION (NORTHERN POLAND) UNDER THE INFLUENCE OF CLIMATIC CHANGES 1981–2000

Tadeusz Pawlikowski, Krzysztof Pawlikowski

DOI: http://dx.doi.org/10.2478/2314

Abstract


Duration of flight periods were determined for most numerous species of social wasps for two decades 1981–1990 and 1991–2000. The tendency to shorten the duration of wasps’ flight periods by 12–18% was observed during 1990s. An attempt was undertaken to associate this phenomenon with observed climatic changes that shape nutritional resources of Vespinae.  


Keywords


Wasps (Hymenoptera: Vespinae); phenology; Kujawy region; climate change

Full Text:

PDF

References


Edwards R., 1980, Social wasps. Their biology and control. Rentokil Ltd., East Grinstead, 398 pp.

Kemper H., Döhring E., 1967, Die sozialen Faltenwespen Mitteleuropas. Verlag Paul Parey, Berlin-Hamburg, 180 pp.

Matsuura M., Yamane S., 1984, Biology of the vespine wasps. Springer- Verlag, Berlin-Hong Kong, 323 pp.

Nadolski J., Majczyna D., Loga B., Stańczyk-Lutz A., 2000, Szerszeń (Vespa crabro) w Łodzi – wstępna ocena epidemiologiczna. Acta Univ. Lodz., Folia Zoologica, 4, 47–56.

Pawlikowski T., 1990, Wasp communities (Hymenoptera, Vespidae) in the agricultural landscape of Chełmno Land (N Poland). Pol. Pismo Ent., 60, 115–128.

Pawlikowski T., 1999, Metodyka monitoringu pszczół i os społecznych (Hymenoptera: Apidae, Vespidae) na obszarze Torunia. Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 54, 102, 55–63.

Pawlikowski T., Osmański M., 1998, Atrakcyjność środowisk miejskich dla os społecznych (Hymenoptera: Vespinae) na obszarze Torunia. Wiad. Entomol., 17(2), 95–104.

Pawlikowski T., Przybylska E., 2001, Dynamika zmian struktury zespołu os społecznych (Hymenoptera: Vespinae) na obszarze miasta Torunia w latach 1979–1995. Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych, Bydgoszcz-Myślęcinek, 94–101.

Pawlikowski K., Pawlikowski T., Szałaszewicz E., 2005, Fenologia lotów os społecznych (Hymenoptera: Vespidae) na obszarze miasta Torunia w latach 1981–2000. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań, 495– 500.

Pawlikowski T., Pawlikowski K., 2006, Long-term dynamics of structure changes of the social wasp community (Hymenoptera: Vespinae) in agricultural landscape of the Kujawy region, Ecol. Quest., 7, 21–28.

Ziembińska H., 1973, Uwagi o klimacie Torunia. [Some remarks about climate of Toruń]. Acta Univ. Nic. Copernici, Geogr. 10, 32, 93–106.
ISSN 2080-7686 (print)
ISSN 2300-8490 (online)

 

 

Partnerzy platformy czasopism