INFLUENCE OF ATMOSPHERIC CIRCULATION ON AIR TEMPERATURE AND PRECIPITATION IN THE BYDGOSZCZ–TORUŃ REGION IN THE PERIOD FROM 1921 TO 2000

Rajmund Przybylak, Rafał Maszewski

DOI: http://dx.doi.org/10.2478/2290

Abstract


The following article presents the results of research on the influence of atmospheric circulation on air temperature and atmospheric precipitation in the Bydgoszcz-Toruń region (Poland) in the period 1921–2000. In order to do this, we have constructed a daily calendar of synoptic situations using criteria proposed by Niedźwiedź (1981). Daily values of air temperature and atmospheric precipitation were collected from the meteorological station in Toruń. Research results show that weather conditions in the study area are influenced predominantly by the direction of air mass advection and, to a lesser extent, by the prevailing type of isobaric system.


Keywords


circulation types; air temperature; atmospheric precipitation; abnormal weather conditions; Poland

Full Text:

PDF

References


Kaszewski B. M., 1992, Typy cyrkulacji a typy pogody w Polsce, Rozpr. hab. XLII, UMCS, Wydz. BiNoZ, Lublin, 92 pp.

Lityński J., 1969, Liczbowa klasyfikacja typów cyrkulacji i typów pogody dla Polski, Pr. PIHM, 97, 3–14.

Niedźwiedź T., 1981, Sytuacje synoptyczne i ich wpływ na zróżnicowanie przestrzenne wybranych elementów klimatu w dorzeczu górnej Wisły, Rozprawy habilitacyjne UJ, Kraków, 165 pp.

Niedźwiedź T., 2006, Typology of circulation for Poland and methods of circulations the regional circulation indices, Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Lublin-Polonia, section B, vol. LXI, 38, 326–335.

Osuchowska-Klein B., 1973, Analiza rocznych przebiegów częstości występowania w Polsce makrotypów cyrkulacji atmosferycznej, Przegl. Geofiz., XVIII (XXVI), 223–242.

Osuchowska-Klein B., 1978, Katalog typów cyrkulacji atmosferycznej, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.

Osuchowska-Klein B., 1992, Związek między temperaturą a cyrkulacją atmosferyczną, Materiały Badawcze IMGW, s. Meteorologia, 17, 156 pp.

Pianko-Kluczyńska K., 2007, Nowy kalendarz typów cyrkulacji atmosfery według Lityńskiego, Wiad. Meteorol. Hydrol. Gospod. Wodnej, 4, 65–85.

Ustrnul Z., 1997, Zmienność cyrkulacji atmosfery na półkuli północnej w XX wieku, Materiały Badawcze IMGW, s. Meteorologia, 27, 208 pp.

Woś A.,1999, Klimat Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 301 pp.
ISSN 2080-7686 (print)
ISSN 2300-8490 (online)

 

 

Partnerzy platformy czasopism