An attempt at a typology of karst lakes in the Połaniec Basin (Małopolska Upland)

Michał Stachura, Dariusz Wieczorek, Artur Zieliński

DOI: http://dx.doi.org/10.2478/15448

Abstract


The main goal of the paper is to attempt a typology of karst lakes in the Połaniec Basin (Małopolska Upland). The typology was conducted on the basis of a dependence analysis of several essential morphometric parameters of lake basins. The considered data comprised 23 lakes with respect to15 morphometric features.

The correlation analysis, mainly in a group of lakes that are located in single karst sinkholes, revealed that length and width of basins are distinctly associated features. It is also noticeable that basin shape determines lake volume, even though pools, that are characterised by similar water content volume, may differ in area. Moreover, an increase in maximum depth of basins does not necessarily imply any grow in their volume. Likewise, there is no prevalent dependence between basin area and maximum depth.

The cluster analysis, among reasonable indications, singled out generally divisions of the considered lakes into two sets. One of the sets comprises Duży Staw and Dziki Staw, while the other consists of all the remaining lakes. Less frequent divisions into three indicated Duży Staw, Dziki Staw, and Czwarty Staw as leading lakes. Divisions into 19–22 clusters were also suggested, however it does not seem to be reliable. As a consequence, the cluster analysis elucidate that Duży Staw and Dziki Staw stand out the most from the other lakes. This remainder constitutes rather close to each other, but not an ideally uniform group of lakes.

Keywords


karst lakes, morphometric parameters of lakes, correlation analysis, cluster analysis, Połaniec Basin

Full Text:

PDF

References


CHMIELEWSKI T. J., 2001, Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie. Przekształcenia struktury ekologicznej krajobrazu i uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego. Lublin University of Technology Press, Lublin, 1-146.

CHOIŃSKI A., 1995, Katalog jezior Polski. Cz. 3. Jeziora Wielkopolsko-kujawskie i jeziora na południe od linii zasięgu zlodowacenia bałtyckiego. Adam Mickiewicz University Press, Poznań, 1-149.

CHOIŃSKI A., 2007, Limnologia fizyczna Polski. Adam Mickiewicz University Press, Poznań, 1-548.

CHWALIK-BOROWIEC A., 2013, Rzeźba terenu parków krajobrazowych Ponidzia. Kielce, 1-156.

FLIS J., 1954, Kras gipsowy Niecki Nidziańskiej. Prace Geograficzne, 1.

GATNAR E., WALESIAK M. (ed.), 2004, Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Wrocław University of Economics Press, Wrocław.

HENNIG C., 2015, fpc: Flexible Procedures for Clustering. R package version 2.1-10. https://CRAN.R-project.org/package=fpc.

KONDRACKI J., 2013, Geografia regionalna Polski. PWN Press, Warszawa, 1-468.

KORZENIEWSKI J., 2014, Indeks wyboru liczby skupień w zbiorze danych. Przegląd Statystyczny, 61, 2: 169-180.

MICHALCZYK Z., 1998, Stosunki wodne Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. [in:] M. Harasimiuk, Z. Michalczyk, M. Turczyński (ed.) Jeziora łęczyńsko-włodawskie. Monografia przyrodnicza. Biblioteka Monitoringu Środowiska. UMCS Press, Lublin, 55-72.

R Core Team, 2015, R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL http://www.R-project.org/.

ROMANEK A., 1982, Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. Chmielnik (885) wraz z objaśnieniami. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

SENKOWICZ E., 1958, Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. Pińczów (884). Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

SKOWRON R., 2004, Description of lake basin in the light of selected morphometric indicators. [in:] Machowski R., Rzętała M. (ed.), Limnological Review, 4: 233 – 240.

WALCZOWSKI A., 1968, Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, ark. Staszów (886). Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

WALESIAK M., DUDEK A., 2016, clusterSim: Searching for Optimal Clustering Procedure for a Data Set. R package version 0.45-1. https://CRAN.R-project.org/package=clusterSim.

WALESIAK M., GATNAR E. (ed.), 2009, Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R. PWN Press, Warszawa.

WILGAT T., MICHALCZYK Z., TURCZYŃSKI M., WOJCIECHOWSKI K. H., 1991, Jeziora Łęczyńsko-Włodawskie. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej, 1: 23-140.

ZIELIŃSKI A., 2013, Rozwój jezior krasowych w Niecce Połanieckiej. Jan Kochanowski University Press, Kielce, 1-186.
ISSN 2080-7686 (print)
ISSN 2300-8490 (online)

 

 

Partnerzy platformy czasopism