Zespół redakcyjny

redaktor naczelny

sekretarz redakcji

  1. Dr Tomasz Panecki, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

członkowie redakcji

  1. Dr Wiesława Duży, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Polska
  2. mgr Arkadiusz Borek, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
  3. Dr Mateusz Zawadzki, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej


Partnerzy platformy czasopism