Kontakt

Adres

Zakład Atlasu Historycznego
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla
Polska Akademia Nauk
Rynek Starego Miasta 29/31
00-272 Warszawa (Tomasz Panecki)

Osoba do kontaktu

Tomasz Panecki
Dr
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie
Email: studia.geohistorica@ihpan.edu.pl

Wsparcie techniczne

Grzegorz Kopcewicz
Tel.: (56) 611 2693
Email: greg@umk.plPartnerzy platformy czasopism