Autor - szczegóły

Krantz-Domasłowska, Liliana, Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK, PolskaPartnerzy platformy czasopism