Autor - szczegóły

Szmit-Naud, Elżbieta, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Wydział Sztuk Pięknych, UMK w Toruniu, Polska

  • No 43 (2012) - Artykuły
    Obraz olejny Jutrznia Cypriana Kamila Norwida – zagadnienia badawcze i konserwatorskie
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism