Autor - szczegóły

Kamińska-Jones, Dorota, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej UMK, Polska

  • Vol 46 (2015) - Artykuły
    Kobiecość przekształcona. Indyzacja i europeizacja kobiety w strefach kontaktu na przykładzie malarstwa miniaturowego XVI–XIX w.
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism