Autor - szczegóły

Podgórski, Andrzej, UMK, Wydział Sztuk Pięknych, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Zakład Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych, Polska

  • Vol 45 (2014) - Artykuły
    Zastosowanie metod analitycznych w badaniu dawnych technik złoceń na podłożu metalowym
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism