Księgi liturgiczne brata Feliksa Trzcińskiego

Czesław Grajewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZiK.2020.003

Abstrakt


Artykuł jest próbą systematyzacji ksiąg liturgicznych skopiowanych przez cystersa, brata Feliksa Trzcińskiego
(zm. 1649) z klasztoru w Pelplinie. Dotąd znane są cztery woluminy wykonane jego ręką - dwa graduały: L 14 (1625) oraz L 12 (brak datacji) i dwa antyfonarze: L 16 (1643) oraz L 4 (1648). W 2020 r. autor zidentyfikował w Bibliotheque nationale de France w Paryżu kolejny rękopis (RES 2239) sporządzony przez F. Trzcińskiego w 1635 r. prawdopodobnie dla klasztoru Brygidek. W manuskrypcie zachował się kolofon (fol. 127v), który potwierdza autorstwo F. Trzcińskiego. W ostatniej księdze (antyfonarzu L 4) brat Trzciński napisał, że jest to jego „opus 7”. Należy zatem sądzić, że nie zidentyfikowano dotąd jeszcze dwóch woluminów.


Słowa kluczowe


rękopis; liturgia; Pelplin; Feliks Trzciński

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ciecholewski, Roman. Skarby Pelplina. Pelplin: Bernardinum, 1997.

Czyżak, Marta, i Monika Jakubek-Raczkowska. „Wykaz dopisków liturgicznych w Graduale L13.” W Pelpliński Graduał L13. Dzieło – badania – konserwacja, red. Juliusz

Raczkowski i Monika Jakubek-Raczkowska (Studia nad Skryptorium i Spuścizną Rękopiśmienną Średniowiecza, 1), 246–259. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK,

Grajewski, Czesław. „F.F.T. – cysterski skryptor z Pelplina.” Studia Pelplińskie 34 (2003): 325–334.

Inglot, Marek, i Ludwik Grzebień. Uczniowie-sodalisi gimnazjum jezuitów w Brunsberdze (Braniewie) 1579–1623. Kraków: Wydawnictwo WAM, 1998.

Jakubek-Raczkowska, Monika. „Zawartość.” W Pelpliński Graduał L13. Dzieło – badania – konserwacja, red. Juliusz Raczkowski i Monika Jakubek-Raczkowska (Studia nad

Skryptorium i Spuścizną Rękopiśmienną Średniowiecza, 1), 26–34. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2019.

Pasierb, Janusz St. Pelplin i jego zabytki. Warszawa: Interpress, Pelplin: Wydawnictwo Diecezjalne, 1993.

Pelpliński Graduał L13. Dzieło – badania – konserwacja. Red. Juliusz Raczkowski i Monika Jakubek-Raczkowska (Studia nad Skryptorium i Spuścizną Rękopiśmienną Średniowiecza, 1). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2019.

Szendrei, Janka. „Notacja liniowa w polskich źródłach chorałowych XII–XVI wieku.” W Notae musicae artis, red. Elżbieta Witkowska-Zaremba, 187–281. Kraków: Musica Iagellonica, 1999.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 0208-533X (print)
ISSN 2392-1250 (online)

Partnerzy platformy czasopism