Technologia i technika wykonania dziewiętnastowiecznych dekoracji teatralnych na przykładzie obiektów ze zbiorów Fredrikshalds Teater w Halden – przyczynek do badań zbiorów.

Elżbieta Szmit-Naud

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZiK.2018.009

Abstrakt


Malarskie dekoracje sceny teatru miejskiego w Halden, w Norwegii, powstałe w XIX w. są utrzymane w tradycji sceny włoskiej. Zbiory tego rodzaju należą do nielicznych, zwłaszcza w teatrach miejskich, intensywniej eksploatowanych niż prywatne. Z tego względu zachowane malarskie scenerie z Halden stanowią dziedzictwo ważne nie tylko dla kultury Norwegii, ale także Europy. O ich wyjątkowości na tle kilku europejskich kolekcji zawierających XIX wieczne elementy decyduje fakt przetrwania nie tylko poszczególnych fragmentów scenerii, a kompletnej przynajmniej jednej wystawy. Wykonane badania ich budowy technicznej, które w szerszym kontekście stanowią komponent badań XIX wiecznej techniki wykonania malarskich dekoracji scenicznych, pozwalają lepiej poznać elementy kolekcji, w tym jej część przeznaczoną do ekspozycji, poddawaną aktualnie pracom konserwatorskim.


Słowa kluczowe


dekoracje teatralne sceny włoskiej, technika wykonania XIX w dekoracji teatralnych, teatr Fredrikshalds

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brænne, Jon. “Rapport Kunst og inventar nr 22/2005, Halden Teater Kulissesamlingen”. Raport fra befaringen den 6.6.2005, Oslo 2005, NIKU Oslo.

CAMEO Materials Database. “Chrome yellow”. Dostęp February 2, 2018, http://cameo.mfa.org/wiki/Chrome_yellow.

Coquiot, Gustave. Nouveau manuel complet de peintre décorateur de théâtre. Paris: Mulo, 1927 (faksymile z 1980 r.).

Courville de, Xavièr. Décors de théâtre: invention, construction, peinture, conseils d’un artisan aux amateurs. Paris: Editions Bourrelier, 1949.

Eastaugh, Nicholas, Valentine Walsh, Tracey Chaplin, i Ruth Siddal. Pigment Compendium. A Dictionary and Optical Microscopy of Historical Pigments. Amsterdam: Elsevier, Butterworth-Heinemann, 2008.

Meulen van der, Douwtje. „Mapping the Presence of Arsenic, Cooper and Lead on Wings and Backdrop of Theatre Scenery ‘The woods’. Fredrikshalds Theatre”. IP project: 2013-1-NO1_ERA10-06367, Oslo 2013, University of Oslo.

Meulen van der, Douwtje. „Monumental Theatre Sceneries: Big Groups Big Problems?”. W Monumental Treasures Preservation and Conservation, red, Anna Rajainmoa, Marleena Vihakara, Satu Haapakoski, Stina Björklund, Erika , XX NFK Congress, 21–23 October 2015, Helsink: The Nordic Association of Conservators, Finish Section, 2015, 228–235.

Moynet, Georges. Trucs et décors, Explication raisonnée de tous les moyens employés pour produire les illusions théâtrales. Paris: Librairie illustrée,1893.

Parmer, Vidar. Fredrikshalds Teater 1838–1988. Halden: Halden Historiske Samlinger, 1988.

Parmer, Vidar. Teater, pantomime, linedans, ekvilibristikk, menasjeri, vokskabinett, kosmorama etc på Fredrikshald. Halden: Halden Komune, 1967.

Pérnety, Joseph-Antoine. Dictionnaire portatif de peinture, sculpture et gravure avec un traité pratique des différentes manières de peindre. Paris: Bauche, 1757. Dostęp february 10, 2018.

Method of Scene Painting. London: Dance Books, 1980 (I wyd. 1927).

Szmit-Naud, Elżbieta. Europejskie zbiory iluzjonistycznych scenerii teatralnych – dziedzictwo docenione? Perspektywa konserwacji zapobiegawczej. Toruń: Wydawnictwo UMK, 2018.

Szmit-Naud, Elżbieta. „Iluzjonistyczne scenografie teatralne jako szczególny gatunek malarstwa dekoracyjnego. Technika wykonania na przykładzie dekoracji francuskich teatrów dworskich”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo 38, (2010): 143–167.


Partnerzy platformy czasopism