Metody imitatorskie uzupełniania dekoracji emalierskiej – scalenie kolorystyczne

Arletta Piasecka, Amdrzej Podgórski, Alina Tomaszewska-Szewczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZiK.2017.014

Abstrakt


Do wykonania unifikacji kolorystycznej w imitatorskim uzupełnianiu dekoracji emalierskiej stosowane są barwne wyroby powłokotwórcze, które powinny cechować się znakomitą stabilnością barwy i dobrą adhezją do podłoża. Stabilność barwnej powłoki uzależniona jest od chemicznej natury spoiwa, ale także pigmentu lub barwnika. Środki barwiące powinny być albo związkami rozpuszczalnymi w spoiwie, albo ze sobą kompatybilnymi, albo być tak rozdrobnione, ażeby nie rozpraszać światła. Wymiary drobin napełniaczy mniejsze niż długości fali (380–780 nm) nawet w niewielkich ilościach nadają barwę spoiwom, zachowując przy tym częściową ich transparentność. Pigmenty mogą także pełnić funkcję substancji ekranujących, chroniących spoiwo wielkocząsteczkowe przed szkodliwym działaniem światła z zakresu ultrafioletu. Jest to wynik pochłaniania promieniowania w warstwie przypowierzchniowej powłoki oraz tzw. efektu barierowego. Dostępne na rynku preparaty handlowe stosowane w konserwaji bazują na spoiwach pochodzenia naturalnego, takich jak mastyks, bądź na syntetycznych polimerach: akrylowych, alkidowych, ketonowych. W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań laboratoryjnych preparatów powłokotwórczych sporządzonych na bazie różnych spoiw wielkocząsteczkowych.


Słowa kluczowe


emalie; konserwacja; unifikacja kolorystyczna; retusz

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barkoula, Nektaria, i Jozsef Karger-Kocsis. “Review Processes and Influencing Parameters of the Solid Particle Erosion of Polymers and Their Composites”. Journal of Materials Science 37, no. 18 (2002): 3807–3820. DOI: 10.1023/A:1019633515481.

Basim, Aseel, Abdul Hussein, Fadhle Abbas Hashim, i Tamara Raad Khadhim. „Erosion Wear Behavior of Micro Material Reinforced Polymer Composites”. International Journal of Scientific & Engineering Research 7 (2016): 972–984, www.ijser.org/researchpaper/Erosion-Wear-behavior-of-Micro-material-Reinforced-polymer-composites.pdf. Dostęp 20 lutego 2017.

Bharadwaj, Rishikesh K. “Modeling the Barrier Properties of Polymer-Layered Silicate Nanocomposites”. Macromolecules 34 (2001): 9189–9192. DOI: 10.1021/ma010780b.

Busick, Deanna N., Richard J. Spontak, i C. Maurice Balik. “Effects of Graphite Content on the Morphology and Barrier Properties of Poly(vinylidene fluoride) Composites”. Polymer 40 (1999): 6023–6029. DOI: 10.1016/S0032-3861(98)00826-X.

Ciabach, Jerzy. Żywice i tworzywa sztuczne stosowane w konserwacji zabytków. Toruń: Wydawnictwo UMK, 1998.

Epacher, Edina, János Tolveth, Christoph Króhnke, i Bèla Pukanszky. “Pocessing Stability of High Density Polyethylene: Effect of Adsorbed and Dissolved Oxygen”. Polymer 41 (2000): 8401–8408. DOI: 10.1016/S0032-3861(00)00191-9.

Gijsman, Pieter, Guido Meijers, i Giacomo Vitarelli. “Comparsion of the UV-Degradation Chemistry of Polypropylene, Polyethylene, Polyamide 6 and Polybutyleneterephtalate”. Polymer Degradation and Stability 65 (1999): 433–441. DOI:10.1016/S0141-3910(99)00033-6.

Gronowska, Janina. Podstawy fizykochemii barwników. Toruń: Wydawnictwo UMK, 1989.

Gupta, Gaurav, i Alok Sata. “Processing, Characterization, and Erosion Wear Characteristics of Borosilicate Glass Microspheres Filled Epoxy Composites”. Polymer Composites 36, no. 9 (2015): 1685–1692. DOI: 10.1002/pc.23079.

Jinhui, Zhang, Li Si, Chen Long, Pan Yi, i Yang Shuangchun. “The Progress of TiO2 Photocatalyst Coating“. Journal of Engineering 2, no. 8 (2012): 50–53. Dostęp 20 lutego 2017.

Kotnarowska, Danuta. “Effect of Nanofillers on Wear Resistance of Polymer Coatings”. Solid State Phenomena 144 (2009): 285–290. DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.144.285.

Moore, James C., Robert Louder, i Cody V. Thompson. “Photocatalytic Activity and Stability of Porous Polycrystalline ZnO Thin-Films Grown via a Two-Step Thermal Oxidation Process”. Coatings 4 (2014): 651–669. DOI:10.3390/coatings4030651.

Ochrimenko, Iłłarion S., i Władimir W. Wierchołancew. Chemia i technologia substancji błonotwórczych. Warszawa: WN-T, 1982.

Piasecka, Arletta, Andrzej Podgórski, i Alina Tomaszewska-Szewczyk. „Metody imitatorskie uzupełniania dekoracji emalierskiej: zastosowanie kompozytów polimerowych na bazie żywic epoksydowych”. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo 47 (2016): 273–298. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZiK.2016.010.

Rabek, Jan F. Polimery. Otrzymywanie, metody badawcze, zastosowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.

Salem, Mahmoud A. “Mechanical Properties of UV-Irradiated Low-Density Polyethylene Films Formulated with Carbon Black and Titanium Dioxide”. Egyptian Journal of Solids 24 (2001): 141–150. Dostęp 20 lutego 2017.

Schnabel, Wolfram. Polymer Degradation Principles and Practical Applications. Berlin: Akademie-Verlag, 1981.

Swain, Sarat K., Gyanaranjan Prusty, i Itishree Jena. “Conductive, Gas Barrier, and Thermal Resistant Behavior of Poly(methyl methacrylate) Composite by Dispersion of ZrO2 Nanoparticles”. International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials 62 (2013): 733–736. DOI: 10.1080/00914037.2013.769234.

Szczepaniak, Walenty. Metody instrumentalne w analizie chemicznej. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN 1997.

Szmit-Naud, Elżbieta. „Farby dla konserwatorów malarstwa – właściwości aplikacyjne i stabilność”. Ochrona Zabytków 60 (2007): 59–68. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.a539ce49-0747-3d2b-b089-4ed3a5a00fa5. Dostęp 20 lutego 2017.

Szmit-Naud, Elżbieta. “Uzupełnienia ubytków warstwy malarskiej obrazów: badania materiałów stosowanych współcześnie”. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo 34 (2005): 65–102. oai:kpbc.umk.pl:23634. Dostęp 20 lutego 2017.

Tarasiuk, Jacek. Problemy barwy i koloru. home.agh.edu.pl/~tarasiuk/dydaktyka/doc/GFK/S/03.pdf. Dostęp 20 marca 2017.

Yang, Hongying, Sukang Zhu, i Ning Pan. “Studying the Mechanisms of Titanium Dioxide as Ultraviolet-Blocking Additive for Films and Fabrics by an Improved Scheme”. Journal of Applied Polymer Science 92 (2004): 3201–3210. DOI: 10.1002/app.20327.

Yousif, Emad, i Raghad Haddad. “Photodegradation and Photostabilization of Polymers, Especially Polystyrene”. SpringerPlus 2 (2013): 398 - 460. DOI: 10.1186/2193-1801-2-398.

Żuchowska, Danuta. Polimery konstrukcyjne. Warszawa: WN-T, 2000.


Partnerzy platformy czasopism