Wykorzystanie tachimetrii i fotogrametrii w dokumentacji zabytków architektury na przykładzie inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej wybranych kamienic toruńskich

Maciej Prarat

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZiK.2015.020

Abstrakt


The use of photogrammetry and tacheometry in documentation of architectural monuments on the example of measured and drawn catalouging of certain tenement houses in Toruń. The aim ot the text is to present the method of measuring architectural monuments by using tacheometry and photogrammetry, and to determine its suitability for further research and conservation work. In 2014, in the course of the project run at the Fine Arts Faculty, the abovementioned method was used to prepare the documentation of three tenement houses at 6 Mostowa St. in Toruń.


Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism