Zagadnienia XVII-wiecznego warsztatu malarskiego na przykładzie wybranych obrazów z terenów dawnych Prus: „Epitafium rodziny Hansa Gronau” z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku i obrazu „Koronacja Najświętszej Marii Panny” z kościoła p.w. św. Trójcy w Jeżewie

Justyna Olszewska-Świetlik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZiK.2012.007

Abstrakt


This paper discusses the issues related with the painters’ workshop of the first half of 17th century, originating from the territory of Duke’s Prussia. The technology and technique of two paintings is being presented: an epitaph painting of Hans Gronau from Our Lady’s Basilica in Gdańsk, related with the circle of followers of Anton Möller (1563/65 Królewiec – 1611 Gdańsk) and a painting with the representation of Coronation of Virgin Mary from the Holy Trinity Church in Jeżewo, attributed to the atelier of Herman Han (1574 Nysa – 1627 Chojnice). 


Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism